Clicky 

Psalmen 57


Psalm 57
1 Voor de leider van het koor. Op de wijs van: 'Dood mij niet.' Een prachtig lied van David, dat hij maakte toen hij voor Saul vluchtte en zich in een grot verborg. (Dit kan gaan over de keer dat David voor koning Saul was gevlucht naar de grot van Adullam. Lees 1 Samuel 22:1 en 2. David verborg zich meerdere keren met zijn mannen in grotten.)
2 Heb alstublieft medelijden met mij, God, heb medelijden en red mij! Want ik kom bij U bescherming zoeken. Ik wil onder uw vleugels schuilen tot het gevaar voorbij is.
3 Ik roep tot de Allerhoogste God. Ik roep tot de God die alles voor me doet wat nodig is.
4 Hij zal me vanuit de hemel te hulp komen en mij redden. Hij zal mijn vijanden vernietigen. Hij laat me zien dat Hij vriendelijk is en trouw.
5 Het is alsof ik midden tussen de leeuwen lig. Ze willen me verscheuren. Hun tanden zijn zo scherp als speren en pijlen. Hun tong is zo scherp als een zwaard.
6 God, laat tot in de hoogste hemel zien hoe machtig U bent! Laat over heel de aarde zien hoe geweldig U bent!
7 Ze hadden voor mij een val opgezet. Ze hadden me bijna gevangen. Ze hadden een valkuil voor me gegraven. Maar ze zijn er zelf in gevallen!
8 Nu ben ik veilig, God, ik ben gerust. Ik zal dankliederen voor U zingen.
9 Ik wil muziek maken op de harp en de citer. Ik zeg tegen mezelf: "Word wakker en zing!" Ik zal 's morgens vroeg wakker worden om U te prijzen.
10 Ik wil U met mijn liederen prijzen, Heer. Ik zal liederen over U zingen, voor alle volken.
11 Want zo hoog als de hemel is, z� groot is uw liefde. Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken.
12 God, laat tot in de hoogste hemel zien hoe machtig U bent! Laat over heel de aarde zien hoe geweldig U bent!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands