Clicky 

Psalmen 55


Psalm 55
1 Voor de leider van het koor. Begeleiden op een snaarinstrument. Een lied van David, om iets van te leren.
2 God, luister alstublieft naar mijn gebed. Doe niet alsof U mij niet hoort.
3 Luister alstublieft naar me en geef me antwoord. Ik schreeuw het uit tot U.
4 Mijn vijanden bedreigen me. Mensen die zich niets van U aantrekken, brengen me in gevaar. Ze willen me kwaad doen omdat ze me haten.
5 Mijn hart krimpt in elkaar in mijn binnenste. Ik ben doodsbang.
6 Ik beef van angst. Ik sta helemaal te trillen.
7 Had ik maar vleugels als een duif. Dan zou ik wegvliegen naar een veilig plekje.
8 Ik zou heel ver wegvliegen en in de woestijn gaan wonen.
9 Ik zou snel een veilige plaats zoeken, een schuilplaats tegen de storm.
10 Breng hen in verwarring, Heer! Zorg dat ze ruzie met elkaar krijgen. Want door hen is er geweld in de stad.
11 Dag en nacht zaaien ze onrust binnen de muren. Ze veroorzaken alleen maar ellende.
12 Overal zijn misdadigers. Op het plein heersen leugen en bedrog.
13 Het is geen vijand die mij beledigt. D�t zou ik nog kunnen verdragen. Het is niet iemand die mij altijd al haatte, die mij nu bedreigt. Voor hem zou ik me verbergen.
14 Nee, het is mijn vriend, de man die ik vertrouwde.
15 We trokken met elkaar op. Samen vierden we feest in Gods heiligdom.
16 Zulke vrienden mogen van mij doodvallen, levend naar het dodenrijk gaan! Want ze zijn door en door slecht.
17 Maar ik roep mijn God om hulp. Hij zal me redden.
18 Van de vroege ochtend tot de late avond kreun ik het uit tot Hem. Hij zal naar me luisteren.
19 Hij zal me redden en in veiligheid brengen, hoeveel vijanden er ook zijn.
20 God die heerst vanaf het begin van de tijd, zal mij horen en hen vernederen. Want ze willen God niet gaan dienen. Ze willen geen ontzag voor Hem hebben.
21 Hij die mij nu aanvalt, was mijn vriend. Hij verbreekt onze vriendschap.
22 Zijn woorden zijn zo zoet als honing, maar zijn hart is zo bitter als gal. Zijn woorden klinken vriendelijk, maar ze steken als getrokken zwaarden!
23 Geef al je zorgen aan de Heer. Hij zal voor je zorgen. Hij laat zijn vrienden nooit in de steek. Hij zorgt ervoor dat ze nooit zullen vallen.
24 Maar zijn vijanden jaagt Hij de dood in. Moordenaars en bedriegers doodt Hij, nog v��r de helft van hun leven. Maar ik vertrouw op U.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands