Clicky 

Psalmen 54


Psalm 54
1 Voor de leider van het koor. Begeleiden op een snaarinstrument.
2 Een lied van David, om iets van te leren. Hij maakte het toen de mannen uit Zif aan Saul hadden verraden dat David zich bij hen had verborgen. (David was op de vlucht voor koning Saul en had zich verborgen in de Zif-woestijn. Lees 1 Samuel 23:13-28.) .
3 God, red mij! Laat zien hoe machtig U bent! Kom alstublieft voor mij op.
4 God, luister naar mijn gebed! Hoor wat ik zeg!
5 Want vijanden bedreigen mij. Slechte mensen willen me doden. Ze trekken zich niets van U aan.
6 Maar U zal me helpen. U maakt mij sterk.
7 U zal de mensen straffen die me bedreigen. Vernietig hen, omdat U trouw aan mij bent!
8 Omdat ik U zo dankbaar ben, zal ik U veel offers brengen, Ik zal U prijzen omdat U zo goed voor me bent.
9 Want U heeft me gered uit alle moeilijkheden. Ik heb zelf gezien hoe mijn vijanden zijn gevallen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands