Clicky 

Psalmen 53


Psalm 53
1 Een lied van David, om iets van te leren. Op de wijs van 'Mahalat.' Voor de leider van het koor.
2 De dwaze mensen denken: 'Er is geen God.' Ze doen vreselijke en verschrikkelijke dingen. Er is niemand die iets goeds doet.
3 God kijkt vanuit de hemel omlaag naar de mensen. Hij zoekt of er ��n mens nog verstandig is, ��n mens die naar Hem verlangt.
4 Maar er is niemand die leeft zoals Hij het wil. Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. Niemand doet iets goeds, helemaal niemand.
5 De Heer zegt: "Is er dan helemaal niemand verstandig? Ze doen zoveel kwaad! Ze eten mijn volk op alsof het brood is. Niemand van hen heeft ontzag voor Mij!"
6 Plotseling worden ze door angst overvallen, terwijl er niets is om bang voor te zijn. Maar God heeft hen bang gemaakt. God jaagt je vijanden angst aan. Ze vluchten voor je weg, want God heeft hen verlaten.
7 Kwam er van Sion maar redding voor Isra�l! Als God de gevangenen van zijn volk weer terug laat komen, dan zal het volk Isra�l weer blij zijn en juichen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands