Clicky 

Psalmen 52


Psalm 52
1 Voor de leider van het koor. Een lied van David, om iets van te leren.
2 Hij maakte het toen de Edomiet Do�g aan Saul had verraden dat David in het huis van Achimelech was geweest. (David was daar toen hij op de vlucht was voor koning Saul. Lees 1 Samuel 22.)
3 Jij machtig man, waarom ben je zo trots op de slechte dingen die je doet? En dat terwijl God elke dag goed voor jou is?
4 Je bent altijd slechte dingen van plan. Je tong is zo scherp als een mes. Je liegt en bedriegt.
5 Je houdt meer van het kwaad dan van het goede. Je houdt meer van bedrog dan van de waarheid.
6 Met je tong doe je andere mensen graag kwaad. Je vindt het heerlijk om ze te bedriegen.
7 Maar God zal jou voor eeuwig vernietigen! Hij zal je grijpen en je je huis uit sleuren! Hij zal je wegrukken uit het leven.
8 De mensen die leven zoals God het wil, zullen dat zien. Ze zullen diep ontzag voor God krijgen. Ze zullen over je lachen:
9 "Kijk, z� loopt het af met iemand die niet op God vertrouwde, maar op zijn eigen rijkdom en macht. Hij vertrouwde op zijn slechtheid."
10 Maar ik, ik ben sterk als een olijfboom vol bladeren in het heiligdom van God. Ik vertrouw op Gods goedheid, voor altijd en eeuwig.
11 Ik zal U voor altijd prijzen, omdat U altijd goed voor mij bent. Ik zal op U vertrouwen, want U bent goed voor al uw vrienden.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands