Clicky 

Psalmen 34


Psalm 34
1 Een lied van David, toen hij bij koning Abimelech deed alsof hij gek was, zodat de koning hem wegjoeg en David kon ontkomen. (Dit is waarschijnlijk het verhaal uit 1 Samuel 21:10-15, waar David op de vlucht was voor koning Saul. Alleen wordt de koning van Gat daar geen Abimelech genoemd, maar Achis.)
2 Ik wil de Heer altijd prijzen. Altijd zal ik Hem loven.
3 Ik ben heel erg blij met de Heer. Mensen die leven zoals Hij het wil zullen het horen en samen met mij blij zijn.
4 Laten we samen de Heer prijzen! Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen Hij heeft gedaan.
5 Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij. Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered.
6 Mensen die op Hem vertrouwen, stralen van blijdschap, want Hij stelt hen nooit teleur.
7 Ik was er ellendig aan toe. Toen riep ik de Heer om hulp. De Heer hoorde het en redde mij uit al mijn moeilijkheden.
8 Als je diep ontzag voor de Heer hebt, beschermt de Engel van de Heer je. Hij zal je redden.
9 Probeer maar hoe goed de Heer is! Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt.
10 Heb diep ontzag voor de Heer. Dan kom je nooit iets tekort.
11 Jonge leeuwen lijden soms honger. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, komen niets tekort.
12 Kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie leren wat diep ontzag voor de Heer is.
13 Houd je van het leven? Wil je graag lang leven en gelukkig zijn?
14 Zorg er dan voor dat je geen verkeerde dingen zegt. Vertel geen leugens.
15 Blijf bij het kwaad vandaan en doe het goede. Doe je best om altijd de vrede te bewaren.
16 De Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij luistert naar hen als ze Hem om hulp roepen.
17 Maar Hij vernietigt de mensen die slechte dingen doen. Na hun dood worden ze door iedereen vergeten.
18 Als de mensen die leven zoals de Heer het wil tot Hem om hulp roepen, dan luistert de Heer. Hij redt hen uit al hun moeilijkheden.
19 Hij is dicht bij mensen die wanhopig zijn. Hij redt de mensen die alle hoop hebben opgegeven.
20 Iemand die leeft zoals Hij het wil, maakt heel veel moeilijkheden mee. Maar de Heer redt hem elke keer.
21 Hij beschermt hem. Niemand kan hem iets doen. (Eigenlijk staat hier: 'Hij beschermt al zijn botten. Geen ��n bot zal worden gebroken.' Dit is ��n van de verzen die over Jezus zouden kunnen gaan. Lees Johannes 19:36.)
22 Maar mensen die zich niets van God aantrekken, worden door het kwaad gedood. Mensen die eerlijke mensen slecht behandelen, zullen daarvoor worden gestraft.
23 De Heer redt de mensen die Hem dienen. Mensen die op Hem vertrouwen, zullen veilig zijn.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands