Clicky 

Psalmen 30


Psalm 30
1 Een lied van David voor de dag dat het heiligdom van de Heer feestelijk in gebruik genomen wordt. (In Davids tijd was er nog geen tempel, maar alleen een tent voor de Heer. David had graag voor de Heer een tempel willen bouwen, maar God zei tegen Hem dat Hij wilde dat zijn zoon Salomo dat zou doen. David bereidde de bouw van de tempel wel voor: hij verzamelde geld en allerlei materialen en maakte bouwtekeningen. Waarschijnlijk heeft hij bij zijn voorbereidingen ook dit lied geschreven.)
2 Ik prijs U, Heer, want U heeft mij genezen. U heeft ervoor gezorgd dat mijn vijanden geen plezier over mij hebben.
3 Mijn Heer God, ik riep U om hulp en U heeft mij gered.
4 U heeft me weggetrokken van de rand van de dood. U heeft mijn leven bewaard, zodat ik niet in het graf terecht kwam.
5 Zing liederen voor de Heer, vrienden van God, en prijs zijn heilige naam.
6 Hij is wel eens boos, maar dat duurt nooit lang. Maar zijn liefde duurt je hele leven. Misschien huil je 's avonds nog, maar de volgende dag kun je weer juichen.
7 Het ging zo goed met me, dat ik zorgeloos dacht: "Mij kan niets gebeuren."
8 Heer, toen U vriendelijk voor mij was, voelde ik me sterk: ik stond zo stevig als een berg. Maar toen U boos op mij werd, wist ik me geen raad meer.
9 Ik riep tot U, Heer, ik smeekte U om medelijden:
10 "Wat heeft U er aan als ik sterf? Wat heeft U er aan als ik in het graf lig? Als ik stof geworden ben, kan dat stof U dan prijzen? Kan mijn stof nog vertellen over uw trouw?
11 Hoor mij, Heer, heb medelijden met mij. Heer, help me alstublieft."
12 U heeft me geholpen! U heeft mijn verdriet veranderd in een vreugdedans. Ik heb mijn rouwkleren weer uitgedaan, omdat U me weer blij heeft gemaakt.
13 Ik zal liederen voor U zingen, want ik kan niet meer zwijgen. Mijn Heer God, ik zal U voor altijd prijzen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands