Clicky 

Psalmen 3


Psalm 3
1 Een lied van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. (Absalom probeerde koning te worden in de plaats van zijn vader. Hierover is te lezen in 2 Samuel 15 en verder.)
2 Heer, wat heb ik toch veel vijanden! Zoveel mensen zijn t�gen mij!
3 De mensen zeggen over mij: "God komt hem t�ch niet helpen."
4 Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen.
5 Als ik de Heer om hulp roep, antwoordt Hij mij vanaf zijn heilige berg.
6 Ik kan rustig gaan slapen en weer wakker worden, want de Heer zorgt voor mij.
7 Ik ben niet bang, zelfs niet als tienduizenden mensen mij bedreigen.
8 Kom Heer! Red mij, mijn God! Versla mijn vijanden voor mij! Maak hen machteloos, zodat ze me niets kunnen doen!
9 Ik weet dat U mij zal redden. Heer, wees goed voor uw volk.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands