Clicky 

Psalmen 29


Psalm 29
1 Een lied van David. . Jullie die machtig zijn, geef aan de Heer de eer waar Hij recht op heeft. Erken zijn macht.
2 Geef aan de Heer de eer waar Hij recht op heeft. Aanbid de Heer in zijn heiligdom.
3 De stem van de Heer dreunt over het water. De machtige God laat de donder grommen. Hij doet zijn stem klinken over de zee.
4 De stem van de Heer is vol kracht. De stem van de Heer is indrukwekkend.
5 De stem van de Heer breekt grote cederbomen. De Heer splijt de cederbomen van de Libanon.
6 Door zijn stem springt de Libanon op als een kalf, de Sirjon als een jonge buffel.
7 De stem van de Heer doet de bliksem flitsen.
8 De stem van de Heer doet de woestijn beven. De Kades-woestijn beeft voor Hem.
9 De stem van de Heer maakt dat de herten hun jongen op de wereld brengen. Door zijn stem slaan de takken van de bomen. In zijn heiligdom brengt iedereen Hem eer.
10 De Heer regeerde in de tijd van de grote overstroming (Waarschijnlijk bedoelt de dichter de grote overstroming in de tijd van Noach. Daarover is te lezen in Genesis 6 tot en met 8.). De Heer regeert nog steeds, voor eeuwig is Hij koning.
11 De Heer zal zijn volk sterk maken. De Heer zal zijn volk vrede geven.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands