Clicky 

Psalmen 28


Psalm 28
1 Een lied van David. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. Ik roep tot U om hulp. Doe niet alsof U me niet hoort! Als U blijft zwijgen, wordt dat mijn dood.
2 Hoor toch hoe ik U om hulp smeek. Luister naar mij als ik in het heiligdom mijn handen naar U uitstrek.
3 Dood mij niet zoals de mensen die zich niets van U aantrekken en slechte dingen doen. Zij zeggen wel vriendelijke woorden, maar van binnen zijn ze kwaad van plan.
4 Laat hen hun verdiende loon krijgen voor de vreselijke dingen die ze doen. Straf hen voor hun misdaden. Zet ze hun betaald!
5 Het maakt hun niet uit wat U doet. Het kan hun niets schelen. Daarom zult U hen vernietigen zodat er niets van hen overblijft.
6 Ik prijs de Heer, want toen ik Hem om hulp riep, heeft Hij naar mij geluisterd.
7 De Heer geeft mij kracht. Hij beschermt mij als een schild. Ik vertrouwde op Hem en Hij heeft mij geholpen. Daarom juich ik van blijdschap en prijs ik Hem met mijn lied.
8 De Heer beschermt zijn volk. Hij beschermt de man die Hij tot koning heeft gezalfd.
9 Heer, red uw volk, uw eigen volk. Zorg voor hen en draag hen voor eeuwig.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands