Clicky 

Psalmen 26


Psalm 26
1 Een lied van David. Heer, kom alstublieft voor mij op, want ik ben onschuldig. Ik vertrouw altijd op U, zonder te twijfelen.
2 Stel me op de proef, Heer, toets mij. Kijk wat er diep in mijn hart is.
3 Want ik denk steeds aan uw liefde en ik volg U.
4 Ik blijf ver bij slechte mensen vandaan en ik ga niet om met mensen die alleen maar doen alsof ze van U houden.
5 Ik haat het om met mensen om te gaan die slechte dingen doen. Ik doe niet mee met de mensen die zich niets van U aantrekken.
6 Ik ben helemaal onschuldig, Heer, en ik ga graag naar uw altaar.
7 Ik zing graag luid voor U en vertel andere mensen over al uw wonderen.
8 Heer, ik houd van uw heiligdom, het heiligdom van de tent waar U woont, in uw hemelse macht en majesteit.
9 Ruk mij niet weg uit het leven. Dood mij niet samen met de mensen die slechte dingen doen en die onschuldige mensen vermoorden.
10 Zij zijn misdadigers en laten zich gemakkelijk omkopen.
11 Maar ik leef zoals U het wil. Heb medelijden met mij en red mij!
12 De Heer redt mij uit alle moeilijkheden. Wanneer we bij elkaar komen, zal ik de Heer prijzen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands