Clicky 

Psalmen 24


Psalm 24
1 Een lied van David. De aarde is van de Heer, met alles wat daarop is. De hele wereld is van Hem, met alle mensen die er wonen.
2 Want Hij heeft de aarde op de zee�n neergezet. Hij plaatste de aarde op het water.
3 Wie mogen de berg van de Heer beklimmen? Wie mogen er in zijn heiligdom komen?
4 Mensen die geen slechte dingen doen, geen slechte dingen bedenken en geen dingen zweren die niet waar zijn.
5 De Heer zal goed zijn voor zulke mensen. Hun God zal voor hen opkomen.
6 Zij verlangen naar Hem, zoeken Hem. Ze willen de God van Jakob dienen.
7 Poorten, ga open! Ga wijd open, eeuwen-oude deuren! Dan kan de machtige Koning binnen komen.
8 Wie is die geweldige Koning toch? Het is de Heer, sterk en machtig. Het is de Heer, sterk in de strijd.
9 Poorten, ga open! Ga wijd open, eeuwen-oude deuren! Dan kan de machtige Koning binnen komen.
10 Wie is die geweldige Koning toch? Het is de Aanvoerder van de hemelse legers. Hij is de machtige Koning.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands