Clicky 

Psalmen 22


Psalm 22
1 Een lied van David, op de wijs van: 'Het hert van de zonsopgang.' Voor de leider van het koor.
2 Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Waarom redt U mij niet als ik schreeuw om hulp?
3 Mijn God, dag en nacht roep ik tot U. Ik geef niet op, maar U antwoordt mij niet.
4 Toch bent U de Heilige God. Heel Isra�l eert U met zijn liederen als Koning!
5 Onze voorouders hebben op U vertrouwd. Ze hebben op U vertrouwd en U heeft hen gered.
6 Ze hebben U om hulp geroepen, en U heeft hen bevrijd. Ze hebben op U vertrouwd, en U heeft hen niet teleurgesteld.
7 Maar ik lijk wel een worm in plaats van een man. Z� word ik vertrapt! De mensen lachen me uit en geven niets om me.
8 Iedereen die mij ziet, scheldt me uit. Ze schudden hun hoofd en zeggen spottend:
9 "Je hebt toch de Heer om hulp gevraagd? Laat Hij je dan maar redden! Laat Hij je maar bevrijden! Je zegt toch dat Hij van je houdt?"
10 U heeft mij gemaakt. Toen ik geboren was, legde U mij rustig in mijn moeders armen.
11 Vanaf mijn geboorte was ik van U. Ja, al v��r mijn geboorte was U mijn God.
12 Laat me dan nu niet in de steek! Want ik ben in nood en niemand komt mij helpen.
13 Mijn vijanden zijn overal om mij heen. Ze lijken wel een kudde wilde buffels.
14 Ze loeren op me en bedreigen me, als verscheurende, brullende leeuwen.
15 Mijn leven stroomt als water uit mij weg. Ik ben helemaal uitgeput. Ik heb alle moed verloren.
16 Mijn kracht brokkelt steeds verder af. Mijn tong kleeft vast in mijn mond. U legt mij al op de rand van de dood.
17 Want mijn vijanden hebben mij omsingeld. Ze bedreigen me als grommende honden. Schurken sluiten me in. Ze doorboren mijn handen en voeten.
18 Al mijn botten zijn te tellen. Mijn vijanden kijken toe en genieten van mijn pijn.
19 Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. Ze loten wie mijn onderkleed mag hebben.
20 Heer, laat me niet in de steek! Kom me snel helpen. U bent mijn kracht.
21 Red mijn leven van de dood. Ik sta helemaal alleen tegenover die honden.
22 Red me uit de bek van de leeuwen. Red me van de horens van de wilde buffels. Heer, hoor mijn gebed!
23 Ik zal mijn broers vertellen wat U heeft gedaan. Als we bij elkaar komen, zal ik U met mijn liederen loven en prijzen.
24 Iedereen die diep ontzag voor U heeft, zal U prijzen. Prijs Hem, volk van Isra�l!
25 Want Hij heeft naar mij geluisterd toen ik in nood was. Hij bleef niet op een afstand staan, maar kwam mij redden toen ik Hem om hulp riep.
26 Als we bij elkaar komen, zal ik U prijzen voor wat U heeft gedaan. Ik zal U de offers brengen die ik U heb beloofd.
27 De mensen die U dienen, zullen kunnen eten zoveel als ze willen. De mensen die U om hulp vragen, zullen U prijzen. Voor eeuwig zullen ze blij zijn!
28 Over de hele wereld zullen de mensen dit horen. Ze zullen de Heer gaan dienen. Alle volken zullen Hem aanbidden.
29 Want de Heer is Koning. Hij heerst over alle volken.
30 De machtige mensen zullen voor Hem knielen. Ze zullen op zijn feestmaaltijd komen en Hem aanbidden. Rijke en arme mensen mogen komen.
31 Hun kinderen zullen Hem dienen. Ze zullen aan alle mensen vertellen wat de Heer heeft gedaan.
32 Aan iedereen die geboren wordt, zullen ze vertellen dat de Heer rechtvaardig is, omdat Hij alles heeft gedaan wat nodig is.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands