Clicky 

Psalmen 21


Psalm 21
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor.
2 Heer, de koning is blij over uw macht. Hij juicht over al het goede dat U hem geeft.
3 U heeft hem alles gegeven wat hij wenste. U heeft alles gegeven waar hij U om vroeg.
4 U bent goed voor hem, nog v��rdat hij om iets heeft gevraagd. U heeft een prachtige gouden kroon op zijn hoofd gezet.
5 Hij vroeg U om leven. U gaf wat hij vroeg. U gaf hem een heel lang leven.
6 U bent altijd z� goed voor hem! U heeft hem rijk, machtig en ge�erd gemaakt.
7 U stort altijd uw goedheid over hem uit. U bent dicht bij hem. Dat maakt hem vrolijk en blij.
8 Want de koning vertrouwt op U, Heer. Hij wankelt niet dankzij de goedheid en liefde van de Allerhoogste God.
9 Uw hand zal al uw vijanden treffen. U zal al uw vijanden vernietigen.
10 Uw woede zal hen vernietigen, zoals hout in de oven wordt verbrand door het vuur.
11 U zal hun kinderen van de aardbodem wegvegen. Hun familie zal niet langer blijven bestaan.
12 Ze proberen wel kwaad te doen, ze smeden wel allerlei plannen, maar tegen U kunnen ze niet op.
13 Ze worden het doelwit van uw pijlen. U legt een pijl op uw boog en schiet op hen.
14 Heer, laat zien hoe machtig U bent! Wij zullen liederen zingen over uw machtige daden.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands