Clicky 

Psalmen 19


Psalm 19
1 Voor de leider van het koor. Een lied van David.
2 Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
3 Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien.
4 Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen.
5 Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan. God heeft aan de hemel voor de zon een tent neergezet.
6 De zon komt stralend naar buiten, stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt, en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
7 Aan de ene kant van de hemel komt de zon op en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt. Niets kan zich verbergen voor haar hitte.
8 De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid.
9 De bevelen van de Heer zijn goed en maken de mensen blij. De wetten van de Heer zijn zuiver en geven de mensen raad.
10 De wet van de Heer is zuiver en zal eeuwig blijven bestaan. De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed.
11 Ze zijn kostbaarder voor een mens dan goud, kostbaarder dan veel, zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing, zoeter dan honing uit de honingraat.
12 Ik laat me door uw wet leiden. Gehoorzaamheid aan uw wet geeft een grote beloning.
13 Wie merkt het altijd als hij iets fout doet? Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet.
14 Bescherm me ook tegen trots. Laat trots niet de baas over mij zijn. Dan leef ik zoals U het wil en doe ik geen verkeerde dingen.
15 Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. U bent mijn Redder.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands