Clicky 

Psalmen 17


Psalm 17
1 Een gebed van David Luister naar mij, Heer! Ik heb geen kwaad gedaan! Luister alstublieft naar mij! Luister naar mijn gebed, Heer, want ik ben onschuldig!
2 Oordeel alstublieft Zelf over mij. U weet wat rechtvaardig is.
3 Als U diep in mijn hart kijkt, als U 's nachts onderzoekt wat mijn diepst verborgen gedachten zijn, dan zult U niets verkeerds vinden. Ik probeer nooit iets verkeerds te zeggen.
4 Zoals U mij heeft geleerd, heb ik nooit slechte dingen willen doen.
5 Altijd heb ik geprobeerd om te leven zoals U het wil. Nooit ben ik daarvan afgeweken.
6 Nu roep ik U om hulp. Want ik weet dat U, mijn God, mij antwoordt. Luister naar mij, Heer, luister naar wat ik zeg.
7 Laat me alstublieft zien hoe geweldig liefdevol U bent. Iemand die bij U bescherming zoekt, zult U toch zeker redden van zijn vijanden?
8 Bescherm mij als het kostbaarste wat U heeft. Verberg mij onder uw vleugels.
9 Bescherm mij tegen de mensen die mij willen doden. Verberg mij voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen.
10 Ze zijn hard en harteloos. Ze hebben geen medelijden met een ander. Ze denken alleen maar aan zichzelf.
11 Ze zijn overal om mij heen, waar ik ook ga. Ze willen me vernietigen.
12 Ze liggen als een leeuw op de loer, wachtend op hun prooi, klaar voor de sprong.
13 Kom, Heer! Ga op hen af, sla hen neer! Red mij met uw zwaard van mijn vijanden.
14 Red mij, Heer. Die mensen zijn mannen van de wereld. Ze denken alleen maar aan het leven hier en nu. Stort uw straf over hen uit, zodat zelfs hun zonen eronder bedolven zullen worden, en zelfs hun kleinkinderen het nog zullen merken.
15 Maar ik ben onschuldig. Ik zal U mogen zien. Als ik 's morgens wakker word, voel ik me vol en tevreden, omdat ik U zie.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands