Clicky 

Psalmen 15


Psalm 15
1 Een lied van David. . Heer, wie mag in uw tent komen? Wie mag wonen op uw heilige berg?
2 Iemand die zijn best doet om te leven zoals U het wil, die van de waarheid houdt
3 en geen slechte dingen zegt over anderen en die zijn vrienden geen kwaad doet.
4 Die niet omgaat met slechte mensen, maar respect heeft voor mensen die ontzag hebben voor U. Die altijd doet wat hij heeft beloofd, ook als dat in zijn eigen nadeel is.
5 Die geld uitleent zonder dat hij daar rente voor vraagt en die zich niet laat omkopen. Met iemand die z� leeft, zal het altijd goed gaan.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands