Clicky 

Psalmen 149


Psalm 149
1 Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing om Hem te eren in de bijeenkomst van de mensen die van Hem houden.
2 Isra�l, wees blij met je Heer, je Maker. Bewoners van Jeruzalem, juich over je Koning.
3 Prijs Hem door voor Hem te zingen. Prijs Hem met liederen en met muziek van allerlei muziekinstrumenten.
4 Want de Heer geniet van zijn volk. Hij zorgt dat het goed gaat met de mensen die leven zoals Hij het wil.
5 Vrienden van de Heer, juich voor de Heer! Juich zelfs nog voor Hem als je in bed ligt!
6 Met woorden van lof voor God in hun mond en een vlijmscherp zwaard in hun hand
7 verslaan ze de volken, nemen ze wraak op vijandige landen.
8 Ze binden hun koningen, boeien hun leiders.
9 Zo geven ze hun de straf die God voor hen heeft opgeschreven. Dat is wat Gods vrienden mogen doen. Halleluja! Prijs de Heer!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands