Clicky 

Psalmen 148


Psalm 148
1 Halleluja! Prijs de Heer in de hemel. Prijs de Heer in de hoogste hemel.
2 Engelen, prijs de Heer. Hemelse legers, prijs de Heer.
3 Zon en maan, prijs de Heer. Stralende sterren, prijs de Heer.
4 Hoogste hemel, prijs de Heer. Wolken daarboven, prijs de Heer.
5 Laten zij Hem prijzen, want ze ontstonden op zijn bevel.
6 Hij zette hen voor altijd en eeuwig neer. Hij gaf hun wetten waaraan ze voor altijd zullen gehoorzamen.
7 Laat alles en iedereen op aarde de Heer prijzen. De dieren op de aarde en in de diepste zee,
8 de bliksem, de hagel, de sneeuw en de mist, de stormwind die zijn bevel gehoorzaamt ,
9 de bergen en de heuvels, de fruitbomen en de bomen van het bos,
10 de wilde dieren en het vee, alles wat kruipt en alles wat vliegt,
11 de koningen en de volken van de aarde, alle heersers en rechters van de aarde,
12 jongens en meisjes, oude mensen en jonge mensen,
13 laat alles en iedereen de Heer prijzen. Want Hij is de allerhoogste Koning. Hij alleen heerst over de aarde en de hemel.
14 Hij heeft zijn volk machtig gemaakt. Hij heeft aan zijn vrienden, het volk Isra�l, een danklied gegeven. Ze mogen dicht bij Hem leven. Halleluja! Prijs de Heer!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands