Clicky 

Psalmen 147


Psalm 147
1 Prijs de Heer! Het is goed om voor onze God te zingen. Hij heeft er recht op dat wij Hem eren met een lied.
2 De Heer bouwt Jeruzalem weer op. Hij brengt de mensen terug naar Isra�l. (Het koninkrijk Juda was veroverd door de koning van Babel. Hij had Jeruzalem verwoest en de bewoners gevangen meegenomen naar zijn land. Lees 2 Koningen 25:8-15. Na 70 jaar mocht een deel van de bewoners teruggaan naar Jeruzalem. Lees Ezra 1.)
3 Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden.
4 Hij bepaalt hoeveel sterren er zijn. Hij heeft ze allemaal een naam gegeven.
5 Onze Heer is geweldig, zijn kracht is heel groot. Zijn wijsheid is grenzeloos.
6 De Heer zorgt voor de nederige mensen. Maar mensen die zich niets van Hem aantrekken, vernietigt Hij.
7 Zing voor de Heer een danklied, maak voor onze God muziek op de citer.
8 Zing voor Hem die de wolken maakt, die regen geeft aan de aarde, die het gras doet groeien op de bergen,
9 die het vee te eten geeft, die de jonge vogels voert als ze roepen.
10 Hij wil niet dat je op mensen vertrouwt, op de kracht van je leger, op je aantallen paarden.
11 Maar Hij wil dat je ontzag voor Hem hebt en vertrouwt op zijn liefde.
12 Jeruzalem, wees blij over de Heer. Jeruzalem, prijs je God.
13 Want Hij zorgt ervoor dat je veilig bent. Hij is goed voor je bewoners.
14 Hij geeft vrede in je land. Hij geeft je grote oogsten.
15 Hij stuurt zijn bevelen over de aarde. Zijn woorden lopen snel!
16 Hij bedekt de aarde met een deken van sneeuw. Hij bedekt de aarde met rijp, als met een laag stof.
17 Hij gooit met grote hagelstenen. Wie kan overleven in de kou die Hij stuurt?
18 Hij geeft een bevel � sneeuw en ijs smelten weer. Hij zegt dat de wind moet waaien � de regen stroomt neer.
19 Hij heeft aan Isra�l verteld hoe Hij wil dat ze leven. Hij heeft hun zijn wetten en leefregels gegeven.
20 Bij geen ��n ander volk heeft Hij dat gedaan. Andere volken kennen zijn wetten niet. Halleluja! Prijs de Heer!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands