Clicky 

Psalmen 145


Psalm 145
1 Een danklied van David. Ik zal U eren, mijn God, mijn Koning! Ik zal U voor altijd en eeuwig prijzen.
2 Alle dagen zal ik U prijzen. Ik prijs U voor altijd en eeuwig.
3 U bent geweldig. U verdient het te worden geprezen. U bent z� machtig, het is niet te begrijpen.
4 Door de eeuwen heen zullen de mensen blij zijn over wat U heeft gedaan. Ze zullen vertellen wat U voor geweldige dingen heeft gedaan.
5 Ik zal vertellen over uw macht en majesteit en over uw wonderen.
6 Dan zullen mensen spreken over de geweldige dingen die U heeft gedaan. Ik zal over uw macht vertellen.
7 Ze zullen vertellen over uw grote goedheid. Ze zullen juichen over uw rechtvaardigheid.
8 De Heer is vriendelijk en vol medelijden. Hij is geduldig en vol liefde.
9 De Heer is goed voor iedereen. Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is.
10 Alles wat U heeft gemaakt, zal U prijzen, Heer. Ook uw vrienden zullen U prijzen.
11 Ze zullen erover vertellen wat een machtige en geweldige Koning U bent.
12 Ze zullen de mensen vertellen over de machtige dingen die U heeft gedaan.
13 U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren.
14 De Heer steunt iedereen die dreigt te vallen. Hij troost de mensen die bedroefd zijn.
15 Alle mensen kijken vol vertrouwen naar U. U geeft hun te eten wanneer ze dat nodig hebben
16 U geniet ervan om te zorgen voor alles wat leeft.
17 De Heer is rechtvaardig in alles wat Hij doet. Aan alles wat Hij doet is zijn liefde te zien.
18 Als iemand Hem werkelijk om hulp roept, komt de Heer hem helpen.
19 Aan de mensen die ontzag voor Hem hebben, geeft Hij waar zij om vragen. Hij redt hen als ze Hem om hulp roepen.
20 De Heer beschermt iedereen die van Hem houdt. Maar Hij vernietigt de mensen die zich niets van Hem aantrekken.
21 Ik zal de Heer de eer geven waar Hij recht op heeft. Alles wat leeft, zal Hem prijzen, voor altijd en eeuwig.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands