Clicky 

Psalmen 144


Psalm 144
1 Van David. Prijs de Heer! Bij Hem ben ik veilig. Hij is de rots onder mijn voeten. Hij oefent mijn handen voor de strijd.
2 U bent goed voor mij. Bij U ben ik zo veilig als in een burcht of in een toren. U bent mijn redder. U beschermt mij als een schild. U laat mij heersen over mijn volk.
3 Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft? Waarom zorgt U voor hem?
4 De mens is maar ��n zucht. Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt.
5 Heer, kom uit uw hemel en daal neer. Raak de bergen aan, zodat ze gaan roken.
6 Slinger uw bliksem en jaag mijn vijanden uit elkaar. Schiet uw pijlen op hen af en dood hen.
7 Steek uw hand uit, uit de hemel en trek me uit het kolkende water: red me uit de macht van buitenlandse koningen,
8 die nooit de waarheid spreken. Zelfs als ze een eed zweren, liegen ze.
9 God, ik wil een nieuw lied voor U zingen. Met de harp wil ik liederen voor U zingen.
10 Want U geeft de koning de overwinning. U redt uw dienaar David van zijn vijand.
11 Red mij uit de macht van buitenlandse koningen, die nooit de waarheid spreken. Zelfs als ze een eed zweren, liegen ze.
12 Laat onze zonen zo sterk zijn als jonge takken aan een boom. Laat onze dochters zo mooi zijn als sierlijke pilaren in een paleis.
13 Geef ons goedgevulde voorraadschuren, vol met allerlei voorraden. Laat onze kudden steeds groter worden, onze graslanden vol worden van duizenden dieren.
14 Zorg ervoor dat onze ossen steeds gezond en sterk zullen zijn. Geef ons altijd vrede in onze steden.
15 Het is heerlijk als het z� goed gaat met het volk! Het is heerlijk als de Heer je God is!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands