Clicky 

Psalmen 141


Psalm 141
1 Een lied van David. Heer, ik roep U om hulp. Kom toch gauw! Luister naar mij als ik U om hulp roep!
2 Ontvang mijn gebed als een wierook-offer. Mijn opgeheven handen zijn het avond-offer.
3 Heer, zet een bewaker bij mijn mond, die de deur van mijn lippen bewaakt.
4 Houd mij weg van het kwaad. Laat me niet meedoen met slechte mensen, ook al is de verleiding soms nog zo groot.
5 Als een rechtvaardig mens mij straft, dan doet hij dat uit liefde. Als slechte mensen me kwaad doen, zal ik voor hen bidden.
6 Als hun leiders de doodstraf krijgen en van de rotsen worden gegooid, zal ik nog goede dingen over hen zeggen. (De verzen 5 en 6 worden in de verschillende bijbelvertalingen heel verschillend vertaald. Dat komt doordat de betekenis van de Hebreeuwse tekst niet helemaal duidelijk is.)
7 We staan op de rand van de dood: het is alsof onze botten al overal verspreid liggen, zoals kluiten aarde op de akker nadat de boeren het land hebben omgeploegd.
8 Maar ik kijk naar U uit, Heer, en vertrouw op U. Laat me niet sterven.
9 Bescherm me tegen elke val die slechte mensen voor mij hebben opgezet.
10 Laat hen in hun eigen valkuil vallen, maar laat mij ontsnappen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands