Clicky 

Psalmen 139


Psalm 139
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor.
2 Heer, U kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk.
3 U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe.
4 U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd.
5 U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij.
6 Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.
7 Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest? Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
8 Als ik naar de hemel zou gaan � U bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen � U bent daar ��k.
9 Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan
10 � ook daar zou U mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden.
11 Als ik me in het donker zou willen verbergen, dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.
12 Het donker kan mij niet voor U verbergen. Voor U is de nacht zo licht als de dag.
13 U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd.
14 Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt. Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed.
15 U zag me al toen U mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag.
16 U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. Al mijn dagen stonden al in uw boek toen ik nog niet ��n dag daarvan had geleefd.
17 Wat heeft U prachtige gedachten, God! En zo ontelbaar!
18 Ze zijn zo ontelbaar als het zand. Telkens als ik wakker word, denk ik aan U.
19 God, ik zou willen dat U alle slechte mensen doodde. Dat U alle schurken bij me vandaan hield.
20 Want ze zeggen wel dat ze van U houden, maar dat liegen ze.
21 Heer, ik haat de mensen die U haten. Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen U verzetten!
22 Ik haat hen met mijn hele hart. Ze zijn mijn vijanden.
23 God, ik wil dat U alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
24 Zeg het me als ik iets verkeerds doe, en help me om weer te leven zoals U het wil.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands