Clicky 

Psalmen 138


Psalm 138
1 Van David. . Ik zal U met mijn hele hart prijzen. Ik zal een lied voor U zingen waar alle leiders van het land bij zijn.
2 Ik zal me neerbuigen in de richting van uw heiligdom. Ik zal U prijzen voor uw liefde en uw trouw. Want U heeft geweldige beloften gedaan, omdat U een machtige God bent.
3 Toen ik U om hulp riep, heeft U mij geantwoord. U heeft mij weer moed en kracht gegeven.
4 Alle koningen van de aarde zullen U prijzen als ze horen wat U zegt.
5 Ze zullen zingen over wat U doet. Want U bent groot en machtig.
6 U woont hoog in de hemel. Toch gaat U om met nederige mensen. Maar mensen die denken dat ze U niet nodig hebben, houdt U op een afstand.
7 Als ik in nood ben, redt U mijn leven. U steekt uw hand uit en redt mij van mijn vijanden.
8 De Heer zal alles tot een goed einde brengen. Heer, uw liefde duurt voor eeuwig. U laat mij nooit los.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands