Clicky 

Psalmen 136


Psalm 136
1 Prijs de Heer, want Hij is goed � zijn liefde duurt voor eeuwig �
2 Prijs de allerhoogste God � zijn liefde duurt voor eeuwig �
3 Prijs de allerhoogste Heer � zijn liefde duurt voor eeuwig �
4 Alleen Hij doet geweldige wonderen � zijn liefde duurt voor eeuwig �
5 Prijs Hem die met wijsheid de hemel maakt � zijn liefde duurt voor eeuwig �
6 die de aarde op het water neerzette � zijn liefde duurt voor eeuwig �
7 die de grote lichten maakte � zijn liefde duurt voor eeuwig �
8 die de zon liet heersen over de dag � zijn liefde duurt voor eeuwig �
9 die de maan en de sterren liet heersen over de nacht � zijn liefde duurt voor eeuwig �
10 die de oudste zonen van Egypte doodde � zijn liefde duurt voor eeuwig �
11 die Isra�l uit Egypte bevrijdde � zijn liefde duurt voor eeuwig �
12 die dat op een machtige manier deed � zijn liefde duurt voor eeuwig �
13 die de Rietzee in twee�n spleet � zijn liefde duurt voor eeuwig �
14 en die Isra�l daar middendoor liet gaan � zijn liefde duurt voor eeuwig �
15 en die de Farao met zijn leger liet verdrinken in de Rietzee � zijn liefde duurt voor eeuwig �
16 die zijn volk door de woestijn leidde � zijn liefde duurt voor eeuwig �
17 die machtige koningen versloeg � zijn liefde duurt voor eeuwig �
18 die sterke koningen doodde: � zijn liefde duurt voor eeuwig �
19 Sihon, de koning van de Amorieten � zijn liefde duurt voor eeuwig �
20 en Og, de koning van Basan � zijn liefde duurt voor eeuwig �
21 die hun land aan zijn eigen volk gaf � zijn liefde duurt voor eeuwig �
22 als eigendom aan Isra�l, zijn dienaar � zijn liefde duurt voor eeuwig �
23 die ons hielp toen we in nood waren � zijn liefde duurt voor eeuwig �
24 die ons redde van onze vijanden � zijn liefde duurt voor eeuwig �
25 die eten geeft aan alles wat leeft � zijn liefde duurt voor eeuwig �
26 Prijs de God van de hemel � zijn liefde duurt voor eeuwig!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands