Clicky 

Psalmen 133


Psalm 133
1 Een pelgrimslied van David. (De pelgrimsliederen werden onderweg gezongen door de mensen die op reis waren naar Jeruzalem voor ��n van de feesten van de Heer.) . Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen.
2 Het is als de zalf-olie die werd uitgegoten over het hoofd van A�ron (Toen A�ron hogepriester werd, werd hij met zalf-olie gezalfd. Lees Exodus 29:1-9.) en die neerdruipt op zijn baard, neerdruipt tot op de onderrand van zijn kleren.
3 Het is als de dauw van de berg Hermon die neerdaalt op de heuvels van Sion. Want daar geeft de Heer zijn zegen en leven voor eeuwig.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands