Clicky 

Psalmen 12


Psalm 12
1 Een lied van David, op de wijs van: 'De achtste.' Voor de leider van het koor.
2 Help ons, Heer! Want er zijn geen goede mensen meer. Er zijn nog maar heel weinig mensen trouw aan U.
3 De mensen bedriegen elkaar. Ze zeggen het ��n, maar bedoelen iets anders. Ze spreken gladde woorden.
4 Heer, leg die bedriegers het zwijgen op! Ook alle mensen die trots denken dat ze U niet nodig hebben.
5 Maak een einde aan mensen die zeggen: "Met onze tong zijn we machtig. �nze lippen geven de bevelen. Wie doet ons wat?"
6 De Heer zegt: "De mensen kreunen, want ze worden verdrukt. Daarom kom Ik hen helpen. Ik breng hen in veiligheid."
7 Wat de Heer zegt, is altijd waar. Zijn woorden zijn zo zuiver als zilver dat in een smelt-oven zeven keer is gezuiverd.
8 Heer, U zal ons altijd beschermen tegen slechte mensen.
9 In het hele land worden de mensen slecht, als ze geregeerd worden door mensen die zich niets van U aantrekken.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands