Clicky 

Psalmen 118


Psalm 118
1 Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig.
2 Isra�l, zeg: "Zijn liefde duurt voor eeuwig."
3 Priesters, zeg: "Zijn liefde duurt voor eeuwig."
4 Als je ontzag voor de Heer hebt, zeg: "Zijn liefde duurt voor eeuwig."
5 Toen ik in moeilijkheden was, heb ik de Heer om hulp geroepen. En de Heer heeft mij geantwoord en me gered.
6 De Heer zorgt voor mij. Ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen?
7 De Heer is met mij en helpt me altijd. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor de mensen die me haten.
8 Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.
9 Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op koningen te vertrouwen.
10 Veel vijanden omsingelden mij, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen.
11 Ze omringden mij en omsingelden mij, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen.
12 Ze zwermden als bijen om me heen, maar met de hulp van de Heer heb ik hen verslagen. In een ogenblik waren ze verdwenen, als droge bladeren in het vuur.
13 Ze vielen me heel fel aan. Bijna lukte het hun om me te doden. Maar de Heer heeft me gered.
14 Bij de Heer ben ik zo veilig als in een burcht. Door Hem kan ik zingen, want Hij heeft me gered.
15 Gejuich en overwinningsliederen zijn te horen in de huizen van de mensen die leven zoals God het wil. Want de Heer doet geweldige dingen.
16 Niemand is machtiger dan Hij. De Heer doet geweldige dingen.
17 Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal vertellen wat de Heer allemaal heeft gedaan.
18 Hij heeft me wel zwaar gestraft, maar me niet aan de dood uitgeleverd.
19 Doe de deuren van rechtvaardigheid voor mij open. Dan zal ik naar binnen gaan en de Heer prijzen.
20 Rechtvaardigheid is de poort naar de Heer. Mensen die leven zoals Hij het wil, gaan door die poort naar binnen.
21 Ik prijs U, omdat U mij heeft geantwoord. Want U heeft me gered.
22 De steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden.
23 Zo heeft de Heer het gedaan. We kunnen het niet begrijpen.
24 Deze dag is door de Heer gemaakt. Laten we daar blij over zijn!
25 Heer, red ons alstublieft! Heer, zorg er alstublieft voor dat het goed met ons gaat!
26 Gezegend is de man die namens de Heer komt. In het heiligdom van de Heer bidden we dat God goed voor jullie zal zijn.
27 De Heer is God. Hij heeft ons nieuwe hoop gegeven. Bind de offerdieren met touwen aan elkaar vast tot aan de horens van het altaar. (Op de hoeken van het altaar zaten horens. Lees Exodus 27:1 en 2.)
28 U bent mijn God, daarom zal ik U prijzen. Mijn God, ik zal vertellen hoe geweldig U bent.
29 Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands