Clicky 

Psalmen 112


Psalm 112
1 Halleluja! Prijs de Heer! Het is heerlijk voor je als je diep ontzag voor de Heer hebt. Het is heerlijk als je Hem van harte gehoorzaamt.
2 Je kinderen zullen machtig worden. De Heer zal goed voor hen zijn.
3 Je zal overvloed hebben en rijk worden. Je zal altijd rechtvaardig zijn.
4 Voor de mensen die leven zoals Hij het wil, is Hij een licht in het donker. Hij is goed, liefdevol en rechtvaardig.
5 Het zal goed met je gaan als je aan arme mensen uitleent zonder rente. God zal goed voor je zijn als je eerlijk zaken doet.
6 Er zal je niets overkomen. De mensen zullen zich jou herinneren als een goed mens.
7 Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws. Want je vertrouwt altijd op de Heer.
8 Je bent voor niemand bang. Je zal al je vijanden overwinnen.
9 Je deelt uit aan de arme mensen. Je zal altijd rechtvaardig zijn. Je wordt machtig en bent ge�erd.
10 Mensen die zich niets van God aantrekken, zien het en ergeren zich. Ze knarsen met hun tanden. Want van h�n plannen komt niets terecht.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands