Clicky 

Psalmen 110


Psalm 110
1 Een lied van David. . De Heer heeft tegen mijn heer gezegd: "Kom naast Mij zitten, totdat Ik je vijanden helemaal heb overwonnen."
2 De Heer zal ervoor zorgen dat u vanuit Jeruzalem over een steeds groter gebied zal heersen. U zal heersen over uw vijanden.
3 Uw volk zal graag met u meegaan in de strijd. De jonge mannen komen naar u toe, in prachtige kleren, schitterend als de dauw in de morgen.
4 De Heer heeft gezworen � en Hij zal dat niet veranderen � "Jij bent voor eeuwig priester, zoals Melchizedek." (De priester Melchizedek wordt genoemd in het verhaal van Abraham, in de tijd dat het volk Isra�l nog niet bestond. Lees Genesis 14:18-20 en Hebree�n 7.)
5 De Heer is naast u en helpt u altijd. Op de dag dat Hij zal oordelen, zal Hij de koningen verslaan.
6 Hij zal rechtspreken over de volken. Hij stapelt hun lijken op. Hij zal de koningen van vele landen verslaan.
7 Hij drinkt onderweg uit de beek. Hij loopt met opgeheven hoofd.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands