Clicky 

Psalmen 11


Psalm 11
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor. Ik vertrouw op de Heer, want bij Hem ben ik veilig. Hoe kunnen jullie dan tegen mij zeggen: "Vlucht als een vogel naar de bergen!
2 Schurken hebben hun boog al gespannen. Ze hebben hun pijl er al op gelegd. Ze wachten tot het donker wordt om onschuldige mensen neer te schieten.
3 Als het kwaad z�veel macht heeft, wankelt de aarde. Wat kan een eerlijk mens dan nog doen?"
4 De Heer woont in zijn heilige paleis. Zijn troon staat in de hemel. Hij ziet alles wat er gebeurt. Hij beoordeelt alles wat de mensen doen en denken.
5 De Heer stelt goede mensen op de proef. Maar Hij haat mensen die van geweld houden.
6 Hen straft Hij met een regen van gloeiende houtskool en zwavel. Een zware storm is hun straf.
7 Want de Heer is rechtvaardig. Hij houdt van rechtvaardigheid. Eerlijke mensen zullen Hem zien.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands