Clicky 

Psalmen 103


Psalm 103
1 Van David. . Ik zeg tegen mezelf: "Kom, prijs de Heer! Prijs de Heer met alles wat je hebt!
2 Kom, prijs de Heer!" Ik wil niets vergeten van wat Hij voor mij heeft gedaan.
3 Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest al mijn ziekten.
4 Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me.
5 Hij stort zijn goedheid over mij uit. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was, zo sterk als een jonge arend.
6 De Heer is rechtvaardig voor alle mensen die worden verdrukt.
7 Hij vertelde aan Mozes zijn plannen en liet aan Isra�l zijn daden zien.
8 De Heer is vol liefde. Hij vergeeft ons altijd graag wat we verkeerd deden. Hij is geduldig en liefdevol.
9 Hij blijft niet voor altijd boos. Hij blijft niet voor eeuwig kwaad.
10 Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben met onze ongehoorzaamheid.
11 Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, z� groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.
12 Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af en zo ver als het oosten is van het westen, z� ver werpt Hij die bij ons vandaan.
13 Net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen, z� goed zorgt Hij voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.
14 Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij maar stof zijn.
15 Ons leven duurt maar �ven. Een mens lijkt op een bloem in het gras:
16 ��n windvlaag en hij is er niet meer, er is niets meer van hem over.
17 Maar de Heer is voor eeuwig liefdevol voor de mensen die ontzag voor Hem hebben. Dat is Hij ook voor hun kinderen.
18 Hij is goed voor de mensen die zich aan zijn verbond houden en Hem gehoorzamen.
19 De Heer is Koning in de hemel. Hij is Koning over alles.
20 Machtige engelen, prijs de Heer! � zij zijn sterke helden die doen wat Hij zegt en zijn woord gehoorzamen.
21 Hemelse engelenlegers, prijs de Heer! � zij zijn dienaren van God die doen wat Hij wil.
22 Alles wat Hij heeft gemaakt, prijs de Heer! Prijs Hem overal op de aarde en in de hemel. Ook ik prijs de Heer.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands