Clicky 

Numeri 17


De staf van A�ron bloeit
1 De Heer zei tegen Mozes:
2 "Laat de leiders van elke stam van Isra�l hun staf brengen. Er moeten dus twaalf staven komen. Op elke staf moet je de naam van de leider van de stam schrijven.
3 De naam van A�ron moet je op de staf van de stam van Levi schrijven. Want van elke stam moet er ��n staf zijn.
4 Leg ze allemaal in de tent van ontmoeting, bij de kist van het verbond. Daar zal Ik naar jullie toe komen.
5 De staf van de man die Ik uitkies, zal gaan bloeien. Zo zal Ik een einde maken aan het gemopper en geklaag tegen jullie. Want eigenlijk mopperen en klagen ze tegen M�j."
6 Toen Mozes dit aan de Isra�lieten verteld had, gaven al hun leiders hem ��n staf. Van elke stam kreeg hij ��n staf, twaalf staven in totaal. De staf van A�ron was er ook bij.
7 Mozes legde ze neer bij de Heer, in de tent van het verbond.
8 Toen Mozes de volgende dag naar binnen ging, bloeide de staf van A�ron van de stam van Levi. Er waren knoppen en bloemen aan gekomen en er zaten amandelen aan.
9 Mozes bracht alle staven uit de tent naar buiten, zodat iedereen kon zien wat er was gebeurd. Toen nam iedereen zijn eigen staf weer terug.
10 En de Heer zei tegen Mozes: "Leg de staf van A�ron weer bij de kist van het verbond. Bewaar hem daar als een teken voor de mensen die niet naar Mij willen luisteren. Zo maak Ik een eind aan hun gemopper tegen Mij. Want anders zal Ik hen doden."
11 Mozes deed wat de Heer tegen hem gezegd had.
12 Dit gebeurde omdat de Isra�lieten tegen hem hadden gemopperd: 'Kijk eens, we gaan allemaal dood! Allemaal!
13 Iedereen die in de buurt van de Heer komt, sterft! Straks zijn we allemaal dood!'


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands