Clicky 

Numeri 15


De vuur-offers
1 De Heer zei tegen Mozes:
2 "Zeg tegen de Isra�lieten: Straks zullen jullie wonen in het land dat Ik jullie ga geven.
3 Daar zullen jullie Mij vuur-offers willen brengen. Dan moeten jullie je daarbij aan de volgende wetten houden. Want alleen dan zal Ik er blij mee zijn. Voor alle offers gelden altijd dezelfde regels: voor de brand-offers (Lees in Leviticus 1 over de brand-offers. De vlees-offers zijn de dank-offers uit Leviticus 3. De offers voor een belofte en de vrijwillige offers worden genoemd in Leviticus 7:16 en 17.), de vlees-offers, de offers om een belofte te doen, de vrijwillige offers en de offers om feest te vieren.
4 Als je Mij een offer brengt, moet je bij elk vrouwtjes-schaap dat je offert een meel-offer brengen van 1/10 efa (2,2 liter) fijn meel, gemengd met � hin (0,9 liter) olijf-olie.
5 En je moet er � hin (0,9 liter) wijn bij uitgieten als wijn-offer.
6 Bij elk mannetjes-schaap dat je offert, moet je als meel-offer 2/10 efa (4,4 liter) fijn meel doen, gemengd met ? hin (1,2 liter) olijf-olie.
7 En je moet er ? hin wijn bij uitgieten als wijn-offer. Als jullie het z� doen, ben Ik blij met het offer.
8 Als je een rund offert als brand-offer of als vlees-offer, het maakt niet uit of het is om een belofte te doen of dat het een dank-offer is,
9 moet je bij het rund een meel-offer geven van 3/10 efa (6,6 liter) fijn meel, gemengd met een � hin (1,8 liter) olijf-olie.
10 En je moet er een � hin wijn bij uitgieten als wijn-offer. Als jullie het z� doen, ben Ik blij met het offer.
11 Z� moeten jullie elk schaap, elke geit en elk rund offeren.
12 Het maakt niet uit hoeveel dieren jullie offeren. Elk dier moet je z� offeren.
13 Iedereen die als Isra�liet geboren is, moet op deze manier een vuur-offer aan Mij geven. Als hij het z� doet, ben Ik blij met het offer.
14 En als een vreemdeling die bij jullie woont, of een vreemdeling die al families lang bij jullie woont, Mij een vuur-offer wil geven, moet hij hetzelfde doen als jullie. Alleen dan ben Ik er blij mee.
15 Voor iedereen, Isra�liet of vreemdeling, is er maar ��n wet.
16 Het is een eeuwige wet die geldt voor iedereen die als Isra�liet geboren is en voor iedereen die als vreemdeling bij jullie woont."
17 De Heer zei tegen Mozes:
18 "Zeg tegen de Isra�lieten: Als jullie in het land zijn gekomen waar Ik jullie naartoe ga brengen,
19 moeten jullie een deel van de graanoogst aan Mij geven.
20 Van het eerste deel van het meel dat jullie hebben gemalen, moeten jullie voor Mij een koek bakken. Jullie moeten die koek naar Mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Net zoals jullie dat doen met het eerste deel van het graan dat jullie uit de halmen geklopt hebben.
21 Dus van het eerste deel van het meel moeten jullie Mij een beweeg-offer brengen. Dat geldt ook voor alle families n� jullie.
22-23 Als jullie je nu of in de toekomst per ongeluk niet gehouden hebben aan ��n van de wetten die Ik aan Mozes gegeven heb,
24 dus als het hele volk per ongeluk iets niet heeft gedaan wat Ik heb bevolen, moet het volk een jonge stier als brand-offer offeren, met het meel-offer en het wijn-offer die daarbij horen. Verder een mannetjes-geit als vergevings-offer.
25 Daarmee moet de priester voor het hele volk van Isra�l aan Mij om vergeving vragen, en Ik zal het hun vergeven. Want ze hadden het niet expres gedaan, en ze hebben Mij op mijn altaar een vergevings-offer gegeven voor de dingen die ze per ongeluk verkeerd gedaan hadden.
26 Het hele volk Isra�l zal vergeving krijgen. Ook de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want het was per ongeluk gebeurd.
27 Als ��n mens per ongeluk iets verkeerds gedaan heeft, moet hij een vrouwtjes-geit van ��n jaar als vergevings-offer offeren.
28 Daarmee moet de priester aan Mij om vergeving vragen voor de persoon die per ongeluk iets verkeerds gedaan had. En hij zal vergeving krijgen.
29 Voor iedereen is er maar ��n wet. Die geldt voor iedereen die als Isra�liet geboren is, en voor iedereen die als vreemdeling bij jullie woont. Dit is de wet voor iemand die per ongeluk iets verkeerds doet.
30 Maar als iemand Mij expres ongehoorzaam is, moet hij worden gedood. Het maakt niet uit of hij als Isra�liet geboren is, of als vreemdeling bij jullie woont. Hij heeft geen ontzag voor Mij. Daarom moet hij worden gedood.
31 Want hij had geen zin om naar Mij te luisteren en heeft niet gedaan wat Ik heb bevolen. Hij verdient de doodstraf."

Straf op werken op de heilige rustdag
32 Terwijl de Isra�lieten in de woestijn waren, werd er iemand betrapt die op de heilige rustdag hout aan het verzamelen was.
33 De mannen die hem betrapt hadden, brachten hem naar Mozes en A�ron en het hele volk.
34 Ze zetten hem gevangen, omdat ze nog niet wisten wat er met hem moest gebeuren.
35 Toen zei de Heer tegen Mozes: "Die man moet worden gedood. Het volk moet hem buiten het tentenkamp brengen en hem met stenen doodgooien."
36 Toen bracht het volk hem buiten het tentenkamp en bekogelde hem met stenen, zodat hij stierf � zoals de Heer het Mozes bevolen had.

De kwasten aan de kleren
37 De Heer zei tegen Mozes:
38 "Zeg tegen de Isra�lieten dat ze kwasten moeten maken. Die moeten ze aan de onderrand van hun kleren naaien. In die kwasten moet een blauwe draad zitten. Ook jullie families n� jullie moeten deze kwasten maken.
39 De kwasten zullen jullie helpen onthouden dat jullie je aan al mijn wetten moeten houden. Dan zullen jullie Mij niet ongehoorzaam zijn en niet meer jullie eigen zin doen.
40 Zo zullen jullie leven zoals Ik het wil en heilig voor Mij leven.
41 Ik ben jullie Heer God. Ik heb jullie uit Egypte meegenomen om jullie God te zijn."


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands