Clicky 

Numeri 12


Mirjam krijgt voor straf een ernstige huidziekte
1 Mirjam en A�ron waren boos op Mozes, omdat hij met een vrouw uit Kush (= Ethiopi�) was getrouwd. (Ze waren boos omdat hij dus met een vrouw van een ander volk was getrouwd in plaats van met een Isra�litische vrouw.)
2 En ze zeiden tegen elkaar: "Heeft de Heer soms alleen tegen Mozes gesproken? Hij heeft toch zeker ook tegen �ns gesproken!" En de Heer hoorde het.
3 Maar Mozes was een heel vriendelijk en geduldig man. Vriendelijker en geduldiger dan wie dan ook op aarde.
4 Daarom zei de Heer onmiddellijk tegen Mozes, A�ron en Mirjam: "Kom alle drie naar de tent van ontmoeting!" Dat deden ze.
5 Toen kwam de Heer naar beneden in de wolk. Hij ging bij de ingang van de tent staan en riep A�ron en Mirjam. Ze kwamen allebei naar voren.
6 De Heer zei: "Luister naar wat Ik zeg. Als iemand een profeet is, dan spreek Ik tot hem door dromen.
7 Maar dat doe Ik niet met mijn dienaar Mozes, want hij is heel trouw in het werk in mijn huis.
8 Met hem spreek Ik duidelijk en direct, en niet in raadsels. Hij ziet mijn gestalte. Hoe durven jullie slechte dingen over mijn dienaar Mozes te zeggen?"
9 Toen vertrok de Heer weer. Hij was vreselijk boos op hen. .
10 Toen de wolk weer van boven de tent van ontmoeting was opgestegen, was Mirjam ziek. Haar huid was zo wit als sneeuw, door een ernstige huidziekte. Toen A�ron naar haar keek, zag hij dat ze van top tot teen onder de uitslag zat!
11 Toen zei A�ron tegen Mozes: "Mijn heer Mozes, vergeef ons alstublieft wat we hebben gezegd! Wat zijn we dwaas geweest! We hebben verkeerd gedaan.
12 Nu is Mirjam net een doodgeboren kind waarvan het vlees al half vergaan is als het geboren wordt! Dit is te erg!"
13 Toen riep Mozes tot de Heer: "O God, genees haar alstublieft!"
14 De Heer antwoordde: "Als haar vader haar voor straf in haar gezicht had gespuugd, zou ze zeven dagen onrein zijn geweest. Laat haar daarom zeven dagen buiten het tentenkamp blijven. (Mensen met deze huidziekte mochten niet in het tentenkamp wonen. Lees Numeri 5:1-4.) Daarna mag ze weer binnen komen."
15 Toen brachten ze Mirjam voor zeven dagen buiten het tentenkamp. En het volk trok niet verder, v��rdat Mirjam weer terug was.
16 Toen vertrokken ze van Hazerot en reisden naar de Paran-woestijn. Daar zetten ze het kamp weer op.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands