Clicky 

Micha 5


In Betlehem zal de Koning geboren worden
1 De Heer zegt: En jij, Betlehem, bent wel ��n van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal mijn Koning geboren worden. (Dit is een profetie over Jezus, de Koning van Isra�l. Hij werd in Betlehem geboren. Lees Matte�s 2:1.) Hij zal over Isra�l heersen. Hij is er altijd al geweest, al van eeuwigheid af aan.
2 De Heer geeft zijn volk in de macht van hun vijanden, totdat die Heerser is geboren. Dan zullen de mensen die de gevangenschap in andere landen hebben overleefd, terugkomen bij het volk Isra�l.
3 En de Koning zal aan de macht blijven. Hij zal als een herder voor hen zorgen, in de kracht van de Heer. De macht en majesteit van zijn Heer God zal in Hem te zien zijn. Dan zullen de mensen in vrede wonen, want Hij zal over de hele wereld regeren.
4 Hij zal vrede zijn.

Gods woorden over het eind van de tijd
4 Als Assur in ons land komt en onze paleizen binnenvalt, zullen wij zeven leiders tegenover hem zetten, ja, acht leiders van mensen. (Vergelijk dit met Openbaring 17:11.)
5 Zij zullen met geweld heersen over het land Assur, het land van Nimrod (Nimrod was de eerste grote heerser. Zijn gebied was Assur en Babyloni�. Lees Genesis 10:8-12.). Zo zal Hij ons bevrijden van Assur als Assur ons land binnenvalt.
6 Wie er van het volk Isra�l zijn overgebleven, zullen over de andere volken verspreid worden. Daar zullen ze een zegen van de Heer zijn, zoals de dauw en de regen een zegen zijn voor het gras waar geen mens voor zorgt.
7 Die rest van Isra�l zal sterk zijn tussen de andere volken, zo sterk als een leeuw onder de andere wilde dieren. Hij zal zijn als een jonge leeuw bij een kudde schapen. Als hij aanvalt, verscheurt hij, zonder dat iemand zijn prooi kan redden.
8 Isra�l, je zal machtiger zijn dan je vijanden. Al je vijanden zullen worden gedood.
9 De Heer zegt: In die tijd zal Ik jullie paarden doden en jullie strijdwagens vernietigen.
10 Ik zal jullie steden verwoesten en alle burchten afbreken.
11 Ook zal Ik een einde maken aan jullie toverijen. Jullie zullen geen waarzeggers meer hebben.
12 Ik zal jullie godenbeelden en heilige stenen vernietigen. Jullie zullen die zelfgemaakte goden niet meer aanbidden.
13 Ook zal Ik jullie heilige palen omhakken en jullie steden verwoesten.
14 Ik zal in mijn woede alle volken straffen die Mij niet hebben willen gehoorzamen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands