Clicky 

Jozua 5


De volken in Kana�n worden bang
1 De koningen van de Amorieten aan de westkant van de Jordaan en de koningen van de Kana�nieten langs de zee hoorden, dat de Heer de Jordaan had laten opdrogen totdat alle Isra�lieten waren overgestoken. Daardoor werden ze erg bang voor de Isra�lieten. De moed zonk hun in de schoenen.

De Isra�lieten worden opnieuw besneden
2 Toen zei de Heer tegen Jozua: "Maak stenen messen en besnijd alle Isra�lieten." (Alle Isra�litische mannen moesten hun geslachtsdeel laten besnijden. Dat was het teken van het verbond van God met het volk Isra�l. Lees Genesis 17:9-14.)
3 Toen maakte Jozua stenen messen en besneed de Isra�lieten op de 'Heuvel van de Besnijdenis.'
4 Alle volwassen mannen die uit Egypte waren vertrokken, waren onderweg in de woestijn gestorven.
5 Zij waren allemaal besneden geweest. Maar de mannen die later in de woestijn geboren waren, waren nog niet besneden.
6 De Isra�lieten hebben 40 jaar lang door de woestijn getrokken. Totdat alle volwassen mannen die uit Egypte waren vertrokken, gestorven waren. Dat was omdat ze de Heer niet hadden willen gehoorzamen. De Heer had gezworen dat zij niet in het prachtige en vruchtbare land zouden komen dat Hij aan hun voorvaders had beloofd.
7 In plaats van aan hen, heeft Hij het aan hun zonen gegeven. Nu moest Jozua die mannen besnijden, omdat ze onderweg nog niet besneden waren.
8 Toen het hele volk zich had laten besnijden, bleven ze waar ze waren in het tentenkamp, totdat ze zich weer goed voelden.
9 En de Heer zei tegen Jozua: "Vandaag heb Ik de schande van Egypte van jullie afgehaald." Daarom wordt die plaats nog steeds Gilgal (= 'afrollen') genoemd.

Het eerste Paasfeest in het beloofde land
10 De Isra�lieten vierden in het tentenkamp in Gilgal het Paasfeest (Op het Paasfeest vierden de Isra�lieten hun vertrek uit Egypte. Lees Exodus 12:1-28.), op de avond van de 14e dag van die maand, in de vlakte van Jericho.
11 De dag na het Paasfeest aten ze van wat er in het land Kana�n groeide. Ze aten ongegist brood en geroosterd graan.
12 De dag nadat ze voor het eerst gegeten hadden van wat er in het land Kana�n groeide, viel er geen manna (Tijdens hun reis door de woestijn had God er elke dag voor gezorgd dat ze brood te eten hadden. Lees Exodus 16.) meer. Ze kregen dus geen manna meer, maar aten dat jaar van wat er in het land Kana�n groeide.

Jozua ontmoet een gewapende man
13 Toen Jozua op een keer vlak bij Jericho was, zag hij plotseling een man tegenover zich staan met een zwaard in de hand. Jozua liep naar hem toe en vroeg: "Mijn heer, hoort u bij ons of bij onze vijanden?"
14 Maar de man antwoordde: "Geen van beide. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen." Jozua knielde neer, boog zich diep en zei tegen hem: "Heer, wat komt u mij zeggen?"
15 De aanvoerder van het leger van de Heer antwoordde hem: "Trek eerst je schoenen uit, want je staat op heilige grond." Toen trok Jozua zijn schoenen uit. (lees verder)


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands