Clicky 

Job 40


Het tweede antwoord van God
1 Toen antwoordde de Heer Job vanuit het onweer. Hij zei:
2 Ga nu als een man op je benen staan, dan zal Ik je een paar vragen stellen. Ik wil van jou daarop een antwoord krijgen.
3 Wil jij beweren dat Ik niet eerlijk ben? Vind jij dat Ik ongelijk heb, omdat je zelf gelijk wil hebben?
4 Ben jij soms zo sterk als Ik? Kun jij net zo met je stem donderen als Ik?
5 Laat Mij nu maar eens zien hoe geweldig je bent. Bekleed je met macht en majesteit.
6 Straf dan de mensen die zich niets van Mij aantrekken. Werp ze allemaal in het stof.
7 Verneder alle trotse en eigenwijze mensen. Verpletter de schurken allemaal onmiddellijk.
8 Bedek hen met aarde, sluit hen op in het dodenrijk.
9 Dan zal ook Ik jou prijzen, omdat jij hen met je eigen kracht overwonnen hebt.
10 Kijk eens naar de behemot (Het is niet duidelijk wat voor soort dier er met de 'behemot' bedoeld wordt. In de meeste vertalingen van het boek JOB wordt dit Hebreeuwse woord vertaald met nijlpaard. Maar een aantal dingen in de tekst maken dat wat onwaarschijnlijk. Bijvoorbeeld: een nijlpaard heeft maar een heel klein staartje en zijn spieren zijn niet echt te zien. Ook is een nijlpaard duidelijk niet het 'geweldigste dier,' want een olifant is veel groter. Ook komen nijlpaarden niet in de bergen voor.), die Ik gemaakt heb net zoals Ik jou heb gemaakt. Hij eet gras als een koe.
11 Kijk eens wat een sterke poten hij heeft. Kijk eens wat een gespierde buik!
12 Hij heeft een staart als een cederboom. De spieren op zijn dijbenen zijn te zien.
13 Zijn ribben zijn zo sterk als koperen buizen, zijn botten zo sterk als ijzeren staven.
14 Het is ��n van de geweldigste dieren die Ik heb gemaakt. Alleen Ikzelf kan hem bedwingen.
15 Hij leeft van wat er groeit in de bergen, waar de wilde dieren spelen.
16 Hij verschuilt zich in de schaduw van de bomen, tussen het riet van het moeras.
17 De boomtakken geven hem schaduw. Hij ligt midden tussen de wilgen.
18 Al stroomt de rivier nog zo snel, hij is er niet bang voor. Hij zou de hele rivier wel kunnen opdrinken.
19 Wie durft hem bij de kop te grijpen? Wie durft een ring door zijn snuit te halen om hem te vangen?
20 Kun jij een leviatan (Het is niet duidelijk welk dier er met de 'leviatan' bedoeld wordt. In de meeste vertalingen van het boek JOB wordt dit Hebreeuwse woord vertaald met krokodil. Maar een aantal dingen in de tekst maken dat wat onwaarschijnlijk. Bijvoorbeeld dat hij zo vreselijk angstaanjagend is, dat hij niet te doden zou zijn met zwaard, speer of pijl en boog, en vooral: dat hij neerkijkt op alle wilde dieren! Dat is moeilijk voor een dier op zulke korte poten.) met een vishaak optrekken? Kun jij hem met een hengel uit het water halen?
21 Kun jij een ring door zijn neus steken, of een haak door zijn kaak slaan?
22 Zal hij je smeken om hem met rust te laten? Zal hij proberen om je met vriendelijke woorden over te halen?
23 Zal hij proberen een verbond met je te sluiten om voortaan voor jou te werken?
24 Kun je met hem spelen zoals je met een vogeltje speelt? Kun je hem vastbinden als huisdier voor je kinderen?
25 Zullen vrienden hem klaarmaken als maaltijd? Zullen ze hem te koop aanbieden aan de handelaars?
26 Kun je hem doorsteken met speren, of een harpoen in zijn kop steken?
27 Leg je hand eens op zijn kop. Kijk wat er gebeurt, en je doet het nooit meer.
28 Als je denkt hem te kunnen vangen, vergis je je! Alleen al als je hem ziet, val je van schrik achterover. (lees verder)


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands