Clicky 

Job 37


Het antwoord van Elihu (vervolg)
1 Als ik de donder hoor, klopt mijn hart in mijn keel. Het bonst van angst.
2 Hoor het dreunen van de donder, het geluid van Gods stem als Hij spreekt!
3 Hij laat de bliksemstralen langs de hemel flitsen. Ze flitsen tot het eind van de aarde.
4 Zijn stem dreunt achter hen aan. Hij dondert met machtige stem. Het blijft bliksemen terwijl Hij dreunend spreekt.
5 Wonderlijk is het als Gods stem dondert. Hij doet machtige dingen die wij niet begrijpen.
6 Hij laat het sneeuwen op aarde. Hij laat de stortregen neerkletteren.
7 De mensen kunnen niet verder werken. Ze begrijpen dat Hij die dingen doet.
8 De dieren zoeken een schuilplaats en kruipen weg in hun holen.
9 De storm komt uit Gods voorraadkamer. De wind brengt kou mee.
10 Door de adem van God bevriest het water. Rivieren veranderen in ijs.
11 Ook maakt Hij de wolken zwaar van water. Het zonlicht splijt de wolken weer uiteen.
12 De zon schijnt over de hele aarde en doet wat Hij beveelt.
13 Soms straft Hij de aarde ermee, soms is het een zegen. Maar altijd is het volgens Gods bedoeling.
14 Luister hier alsjeblieft naar, Job. Let op Gods wonderen.
15 Begrijp jij hoe God de bliksem stuurt? Begrijp jij hoe Hij zijn licht over de aarde laat schijnen?
16 Begrijp jij hoe de wolken zijn opgehangen? Begrijp jij iets van de wonderlijke dingen die de volmaakt wijze God doet?
17 Begrijp jij hoe je kleren en alles heet worden als de hele aarde stil wordt van de hete zuidenwind?
18 Heb jij Hem geholpen om de hemel op te hangen, de hemel die zo vast lijkt als een koperen spiegel?
19 Vertel jij ons maar wat we tegen Hem moeten zeggen. Want wij hebben zeker niet genoeg verstand, dat we niets weten te zeggen.
20 Zou het Hem verteld worden als ik Hem iets wil zeggen? Als iemand tot Hem spreekt, is dat vragen om gedood te worden!
21 Een mens kan niet naar de zon kijken als de hemel helder is en de wind de wolken heeft weggeblazen.
22 In het noorden is dan een prachtige gouden glans te zien. Daar kunnen we nauwelijks naar kijken. Gods hemelse macht en majesteit zijn nog veel stralender!
23 Wij kunnen de Almachtige God niet zien en niet begrijpen. Hij is machtig en rechtvaardig.
24 Daarom hebben de mensen diep ontzag voor Hem. Maar mensen die trots en eigenwijs zijn, ziet Hij niet eens.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands