Clicky 

Job 35


Het antwoord van Elihu (vervolg)
1 En Elihu ging verder:
2 Denk je dat het klopt dat jij rechtvaardiger bent dan God?
3 Je zegt zelf: "Wat heb je eraan om goed te leven? Wat heb ik nu m��r, dan wanneer ik slechte dingen had gedaan?"
4 Ik zal het je uitleggen, aan jou en je vrienden.
5 Kijk eens naar de hemel, naar de wolken hoog boven je.
6 Als je slechte dingen doet, wat doe je Hem daarmee voor kwaad? Al doe je nog zoveel slechte dingen, wat heeft Hij daar voor last van?
7 En als je leeft zoals Hij het wil, wat geef je Hem daarmee? Wat kun jij aan Hem geven?
8 Als je slecht bent, tref je daarmee alleen een ander mens. Als je eerlijk bent, helpt dat alleen iemand anders.
9 Er wordt wel luid gejammerd over alle ellende, en mensen roepen wel om hulp als ze door anderen slecht worden behandeld,
10 maar niemand zegt: "Waar is God, mijn Maker? Waar is God die ons lofliederen geeft in de nacht,
11 die ons verstandiger heeft gemaakt dan de dieren, die ons wijzer maakt dan de vogels?"
12 En als ze al roepen, dan antwoordt Hij niet, omdat Hij hen trots en eigenwijs vindt.
13 Nee, God luistert niet als zulke mensen tot Hem roepen. De Almachtige God kijkt niet naar zulke mensen om.
14 Nu zeg jij dat je niets van Hem ziet, dat je rechtszaak wel bij Hem ligt, maar dat Hij niets doet.
15 Maar omdat Hij slechte mensen niet onmiddellijk straft, en zich niet druk lijkt te maken om de ellende die anderen overkomt,
16 nu zet jij tevergeefs een grote mond op, en zeg je allerlei domme dingen. (lees verder)


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands