Clicky 

Jo�l 3


De Heer zal Isra�ls vijanden straffen
1 De Heer zegt: Let op, in die tijd zal Ik een einde maken aan de ellende van Jeruzalem en Juda.
2 Ik zal alle volken verzamelen en naar het dal van Josafat (Het is niet duidelijk om welk dal dit gaat. Het kan ook een symbolische naam zijn, want 'Josafat' betekent: 'de Heer spreekt recht.') brengen. Daar zal Ik over hen rechtspreken voor wat ze met mijn volk Isra�l hebben gedaan. Want zij hebben mijn volk over de andere volken verspreid en mijn land verdeeld.
3 Ze lootten over mijn volk. Ze betaalden met een jongen als ze een hoer wilden hebben. Ze betaalden met een meisje als ze wijn wilden drinken.
4 En jullie, Tyrus en Sidon, wat denken jullie tegen Mij te kunnen doen? En jij, Filist�a? Willen jullie je op Mij wreken? Dan zal het slecht met jullie aflopen, want Ik zal al heel gauw Mij op j�llie wreken!
5 Want jullie hebben mijn zilver en mijn goud uit mijn tempel meegenomen. Jullie hebben mijn kostbare schatten uit mijn tempel weggehaald en in j�llie tempels gezet.
6 En jullie hebben de bewoners van Jeruzalem en Juda verkocht aan de Grieken. Zo hebben jullie hen uit hun eigen land weggehaald en naar een ver land gebracht.
7 Let op, Ik zal hen laten terugkomen uit het land waarheen jullie hen hadden verkocht. En Ik zal jullie straffen voor wat jullie hun hebben aangedaan.
8 Ik zal j�llie zonen en dochters verkopen aan de Judee�rs. En de Judee�rs zullen hen doorverkopen aan Scheba, een volk dat ver weg woont. Ik heb het gezegd en Ik zal het ook doen.

De Heer zal weer goed zijn voor zijn eigen volk
9 Roep het uit onder de volken: Verzamel je leger! Roep je helden bij elkaar! Ruk op!
10 Smeed de ploegen en snoeischaren om tot zwaarden en speren! Laten ook zwakke mensen zichzelf moed inspreken en zeggen: 'Ik ben een held!'
11 Maak je allemaal klaar en kom! Laten alle volken zich verzamelen � Heer, leid uw helden! �
12 De volken zullen naar het dal van Josafat komen. Maar daar zal Ik rechtspreken over alle volken. (Lees ook Openbaring 20:8 en 9.)
13 Snijd de druiventrossen af! Want de oogst is rijp. Pers de druiven uit! Want de druivenpers zit vol en de bakken met druivensap stromen over. (Met het oogsten en uitpersen van de druiven wordt Gods straf bedoeld. De mensen hebben kwaad 'gezaaid' en 'oogsten' nu hun straf daarvoor. Lees ook Openbaringen 14:14-20.) Want deze volken hebben vreselijke dingen gedaan."
14 Jo�l zegt: Er is een enorm grote menigte mensen in het dal van beslissing. Want de Heer is daar gekomen om over hen recht te spreken.
15 De zon is verduisterd. De maan schijnt niet meer. De sterren geven geen licht meer.
16 De Heer zal als een leeuw brullen vanuit Jeruzalem, zodat de hemel en de aarde beven. Maar zijn eigen volk zal bij Hem zo veilig zijn als in een schuilplaats.
17 De Heer zegt: "Jullie zullen beseffen, dat Ik jullie Heer God ben die op de heilige berg Sion woon. Jeruzalem zal mijn heiligdom zijn. Er zullen geen vreemdelingen meer naar binnen mogen.
18 In die tijd zullen de bergen druipen van zoete wijn. De heuvels zullen stromen van melk. De beken van Juda zullen vol water zijn. Er zal een bron zijn in de tempel van de Heer. (Lees ook Ezechi�l 47:1-12.) Het water daarvan zal naar het Sittim-dal stromen.
19 Egypte zal verwoest worden. Edom zal veranderen in een wildernis. Dat is hun straf voor wat ze Juda hebben aangedaan. Want ze hebben in Juda onschuldige mensen gedood.
20 Maar Juda zal eeuwig blijven bestaan. Jeruzalem zal door alle eeuwen heen blijven bestaan.
21 Ik zal de bewoners onschuldig verklaren, ook al waren ze schuldig. Ik, de Heer, zal op de berg Sion wonen, in Jeruzalem.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands