Clicky 

Jesaja 21


Gods woorden over Babel
1 Jesaja zegt: Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Babel, het woestijnland bij de zee (De Babyloni�rs hadden een kanalensysteem aangelegd om hun akkers van water te voorzien en om te voorkomen dat de Eufraat iedere keer alles verwoestte als hij buiten zijn oevers trad. Met de zee die hier genoemd wordt, zou daarom een soort stuwmeer bedoeld kunnen zijn.). De vijand zal als een stormwind komen aanjagen vanuit de woestijn, uit een vreselijk land.
2 De Heer liet mij iets verschrikkelijks zien: een verraderlijke verrader en een verwoestende verwoester. Elam, val aan! Medi�, omsingel de stad! Babel zal worden veroverd. De mensen zullen niet langer door Babel onderdrukt worden.
3 Wat ik heb gezien, maakt mij doodsbang. Ik heb er vreselijke buikpijn van. Ik krimp in elkaar van de pijn.
4 Mijn hart bonkt. Ik had uitgekeken naar de avond, maar de avond werd een nachtmerrie.
5 Dit is wat ik zag: De koning van Babel houdt een feestmaaltijd. (Dit is te lezen in Dani�l 5:1,5,25-30. Babel werd onverwachts, in ��n nacht, veroverd door het leger van Medi� en Perzi�.) De tafels staan gedekt en de mensen eten en drinken. Maar ga liever jullie schilden oli�n en je klaar maken voor de strijd, aanvoerders!
6 Want de Heer heeft tegen mij gezegd: "Ga en zet een wachtpost op de stadsmuur. Laat hij vertellen wat hij ziet.
7 Als hij strijdwagens ziet, en ruiters op ezels of kamelen, dan moet hij heel goed opletten!"
8 Uiteindelijk riep de wachtpost luid als een leeuw: "Ik sta al dagen op de uitkijk. Al nachten lang sta ik op de wachttoren op te letten, heer.
9 Maar nu komen ze! Er komt een strijdwagen met mannen, en een paar ruiters!" En ze riepen hem toe: "Babel is veroverd! Alle godenbeelden liggen kapot op de grond!"
10 � O mijn vertrapte en geslagen volk, ik heb jullie alles verteld wat de Heer van de hemelse legers, de God van Isra�l, tegen mij heeft gezegd.

Gods woorden over Edom
11 Jesaja zegt: Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Edom. Iemand roept uit Edom naar mij: "Wachter, hoelang duurt de nacht nog? Wachter, hoelang nog?"
12 Ik antwoord: "Er komt een nieuwe dag, maar ook een nieuwe nacht. Vraag als je vragen hebt. Kom maar terug."

Gods woorden over Arabi�
13 Jesaja zegt: Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Arabi�. Dedanieten, overnacht met jullie karavanen in het bos van Arabi�.
14 Bewoners van Tema, breng deze dorstige mensen water. Breng deze vluchtelingen brood.
15 Want ze zijn op de vlucht voor zwaarden en bogen en de ellende van de strijd.
16 Want de Heer heeft tegen mij gezegd: "Over precies een jaar zal het afgelopen zijn met de macht van Kedar (Kedar was een grote, rijke bedoe�enenstam in Arabi�.).
17 Van de beroemde boogschutters van Kedar zullen er maar een paar overblijven." De Heer, de God van Isra�l, heeft het gezegd en Hij zal het ook doen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands