Clicky 

Jesaja 15


Gods woorden over Moab
1 Jesaja zegt: Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Moab. (Lees in Jeremia 48 wat ongeveer 100 jaar later Jeremia over Moab profeteerde.) Luister goed, in de nacht is Ar-Moab vernietigd! Helemaal verwoest! Luister goed, in de nacht is Kir-Moab verwoest! Helemaal vernietigd!
2 De mensen gaan naar Ba�t en Dibon om te huilen bij de offerheuvels. De bewoners van Moab zullen huilen over hun steden Nebo en Medeba. Als teken van verdriet hebben ze hun hoofd kaal geschoren en hun baard afgeschoren.
3 Ze lopen op straat in rouwkleren. Thuis en op straat huilen ze zonder ophouden.
4 Ook de mensen in Hesbon en Eleale schreeuwen van verdriet. Ze zijn tot in Jahaz te horen. De soldaten van Moab worden er bang van. Ze verliezen alle moed.
5 Ik ben diep geschokt over Moab. De vluchtelingen uit Moab zijn al bij Zoar, bij Eglat-Silisia. Ze lopen huilend de helling van de Luhit op. Ook op de weg van Horona�m is gejammer te horen.
6 De oase van Nimrim is een woestijn geworden. Het gras is verdord, er wil niets meer groeien, er is geen groen meer.
7 Alles wat de mensen hadden gespaard en bewaard, dragen ze nu de Wilgenbeek over.
8 In het hele gebied van Moab zal worden gehuild. Zelfs in Egla�m en Be�r-Elim zal gehuil te horen zijn.
9 Want het water van Dimon ziet rood van het bloed. Maar de Heer zal nog meer ellende brengen: de vluchtelingen en de mensen die in Dimon zijn overgebleven, zullen door leeuwen (Waarschijnlijk worden hier geen echte leeuwen mee bedoeld, maar een volgende vijand.) worden verscheurd. (lees verder)


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands