Clicky 

Jesaja 12


Danklied voor God
1 Jesaja zegt: In die tijd zullen de mensen zeggen: "Ik prijs U, Heer! Want U was erg boos op mij, maar nu niet meer. Nu troost U mij.
2 U bent mijn Redder. Ik zal op U vertrouwen en niet meer bang zijn. Want U bent mijn kracht en mijn lied. U heeft mij gered."
3 Dan zal de Heer jullie bron van blijdschap zijn.
4 En in die tijd zullen jullie zeggen: "Dank de Heer! Aanbid Hem! Vertel de volken wat Hij allemaal heeft gedaan. Vertel dat Hij de machtige God is.
5 Zing voor de Heer, want Hij heeft geweldige dingen gedaan! De hele wereld moet het weten.
6 Juich en jubel, bewoners van Sion, want de geweldige en Heilige God van Isra�l woont bij jullie!"


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands