Clicky 

Hosea 3


Hosea haalt Gomer weer terug
1 De Heer zei tegen mij: "Laat deze vrouw zien dat je van haar houdt, ook al is ze ontrouw aan jou en gaat ze met andere mannen naar bed. Net zo houd Ik van de Isra�lieten, ook al zijn ze ontrouw aan Mij. Want ze aanbidden andere goden en drinken graag wijn."
2 Toen kocht ik haar vrij (Er zijn aanwijzingen dat Gomer een tempelhoer was in een afgodstempel. Hosea kreeg hier de opdracht haar daar vrij te kopen.) voor 15 zilverstukken en 1� homer (330 liter) gerst.
3 En ik zei tegen haar: "Je zal een lange tijd op mij moeten wachten. Je mag met niemand naar bed gaan. Ook ik zal niet met je naar bed gaan."
4 De Heer zei: "Zij zal lange tijd zonder mannen zijn. Net z� zullen de Isra�lieten heel lang zonder koning, zonder heerser, zonder offers, zonder heiligdom, zonder borsttas met beslissingsstenen (De borsttas hoorde bij de kleding van de hogepriester. Met behulp van de twee stenen die daarin zaten, vroeg de hogepriester God om raad. Hoe er precies mee gewerkt werd, is niet bekend. De tas wordt beschreven in Exodus 28:15-29. Lees Leviticus 8:8 en Exodus 28:30.) en zonder uitlegger van de wet zijn.
5 Daarna zullen de Isra�lieten weer bij Mij terugkomen. Ze zullen weer naar Mij verlangen, en naar een koning uit de familie van David. Aan het eind van de tijd zullen ze vol ontzag bij Mij terugkomen, want Ik ben goed voor hen."


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands