Clicky 

Hosea 2


Isra�l, de bruid die niet trouw wil zijn aan haar Man
1 De Heer zegt: "Hosea, beschuldig je land. Beschuldig Isra�l. Zoals de moeder van Jizre�l, Lo-Ammi en Lo-Ruchama ontrouw is aan jou, zo is Isra�l, mijn vrouw, ontrouw aan Mij. Isra�l is niet langer mijn vrouw. Ik ben niet langer haar Man. Laat ze stoppen met zich als een hoer te gedragen.
2 Want anders zal Ik haar helemaal uitkleden en haar naakt laten staan. Zo naakt als op de dag dat ze geboren werd. (God zou Isra�l laten verwoesten door Assur. Het land zou worden leeggeplunderd en alle bewoners zouden worden gedood of meegenomen. Zo zou het land leeg achterblijven.) Ik zal Isra�l veranderen in een woestijn. Ik zal er een verdroogd land van maken, een land dat zal sterven van de dorst.
3 Ik zal geen medelijden hebben met haar kinderen, de bewoners van het land. Want ze aanbidden andere goden. Want hun land, hun moeder, is ontrouw aan Mij.
4 Ze gedraagt zich verschrikkelijk. Ze dient liever andere goden. Ze denkt dat die ervoor zorgen dat ze brood en water, wol en vlas, olijf-olie en wijn heeft. (De Isra�lieten dienden onder andere Ba�l, de god van de Kana�nieten. Ze geloofden dat hij voor goede oogsten zorgde.)
5 Let op, daarom zal Ik doornstruiken en distels op haar weg laten groeien. (Doornstruiken zijn in de bijbel altijd een beeld van strijd en ellende.) Ik zal een haag van doorntakken langs haar pad zetten. Daardoor kan ze de weg niet meer vinden.
6 Ze zal bij haar vriendjes (de afgoden) hulp zoeken. Ze zal naar hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze tegen zichzelf zeggen: 'Ik zal teruggaan. Ik ga terug naar mijn vorige Man, want toen had ik het beter dan nu.'
7 Isra�l begrijpt niet dat �k haar het graan, de wijn en de olijf-olie gaf. Dat �k haar zoveel zilver en goud heb gegeven, goud en zilver dat ze gebruikte om beelden van Ba�l van te maken.
8 Daarom zal Ik komen en het graan weghalen in de oogsttijd, en de nieuwe wijn weghalen wanneer die gemaakt is. Ik zal de wol en het vlas weghalen, zodat ze geen kleren meer kan maken. Ze zal naakt te kijk staan.
9 Ik zal haar vriendjes laten zien hoe dwaas ze is. En niemand zal haar redden.
10 Ik maak een einde aan de grote feesten, de feestdagen voor de nieuwe maand, de heilige rustdagen. Er zullen helemaal geen samenkomsten meer zijn.
11 De wijnstruiken en de vijgenbomen, waarvan ze dacht: 'Die heb ik van mijn vriendjes gehad' (Ze dacht dus: ' Ba�l heeft voor de goede oogsten gezorgd omdat ik hem aanbeden heb.'), zal Ik vernielen. Ik zal ze laten verwilderen en de wilde dieren zullen ze opeten.
12 Ik zal haar ervoor straffen dat ze offers bracht aan andere goden. Ze zal de gevolgen moeten dragen. Want ze heeft zich voor h�n mooi gemaakt met ringen en kettingen, maar M�j is ze vergeten, zegt de Heer."

Isra�l zal bij de Heer terugkomen
13 De Heer zegt: "Let op, daarom zal Ik haar lokken, Ik zal haar leiden in de woestijn. (Met de 'woestijn' wordt een moeilijke tijd bedoeld. God zou de bewoners van het koninkrijk Isra�l gevangen laten meenemen naar Assur en de bewoners van het koninkrijk Juda naar Babyloni�.) Ik zal daar liefdevol tot haar spreken.
14 Ik zal haar wijngaarden weer aan haar teruggeven. Zo zal het Achor-dal (In het Achor-dal (= Dal van Ellende) werd Achan met zijn familie gestraft voor het stelen van goud en een mantel uit Jericho. Lees Jozua 7:24-26. Isra�l zal dus weer uit de ellende gehaald worden.) een plaats worden van nieuwe hoop. Ze zal weer van liefde voor Mij zingen zoals ze vroeger zong, toen Ik haar uit Egypte bevrijdde. (Toen het leger van de Farao in de Rietzee verdronken was, zong Isra�l een vreugdelied. Lees Exodus 15:1-21.)
15 Isra�l, in die tijd zul je niet langer 'mijn Meester' tegen Mij zeggen. Je zal Mij 'mijn Man' noemen, zegt de Heer.
16 En Ik zal de namen van je afgoden uit je mond weghalen. Je zal je hun namen niet eens meer herinneren.
17 In die tijd zal Ik voor Isra�l een verbond sluiten met de wilde dieren, de vogels en de kruipende dieren zodat ze je geen kwaad doen. Ook zal Ik ervoor zorgen dat er geen oorlog meer is in het land. Zo zul je veilig kunnen wonen.
18 Isra�l, je zal mijn bruid worden, voor eeuwig. Ik zal jou tot mijn bruid maken omdat Ik eerlijk, trouw, liefdevol en vriendelijk ben.
19 Ik zal jou opnieuw tot mijn bruid maken door je te laten zien dat Ik trouw ben. Je zal Mij werkelijk leren kennen.
20 In die tijd zal Ik geven wat er nodig is. Ik zal geven wat de hemel nodig heeft. En de hemel zal geven wat de aarde nodig heeft.
21 En de aarde zal geven wat het graan, de wijn en de olijf-olie nodig hebben. En het graan, de wijn en de olijf-olie zullen Jizre�l geven wat het nodig heeft.
22 Dan zal Ik Isra�l voor Mijzelf in het land zaaien en tot een groot volk maken. Ik zal medelijden hebben met Lo-Ruchama (= 'geen medelijden'). En Ik zal tegen Lo-Ammi (= 'niet mijn volk') zeggen: 'Jij bent mijn volk!' En mijn volk zal zeggen: 'Mijn God!' "


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands