Clicky 

Habakuk 3


Habakuks loflied over Gods redding
1 Dit is een gebed van Habakuk, de profeet. Het is een triomflied.
2 "Heer, ik heb gehoord wat U gezegd heeft. Ik heb diep ontzag voor U. Heer, doe in de komende jaren alstublieft weer machtige dingen! Heb in uw woede ook medelijden met ons!
3 God, de Heilige God, kwam over de heuvels van Teman en de Paranbergen. (Teman ligt in Edom. De Paranbergen zijn een gedeelte van de Sina�.) Zijn stralende aanwezigheid bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn schoonheid.
4 Hij schitterde als de zon. Lichtstralen kwamen van zijn handen af. In dat licht was zijn macht verborgen.
5 De pest ging voor Hem uit. Vurige koorts kwam achter Hem aan. (In Egypte doodde God alle oudste zonen van de Egyptenaren. Lees Exodus 12:29. En Hij doodde het hele leger van koning Sanherib van Assur. Lees 2 Koningen 19:35.)
6 Hij stond op en verdeelde de aarde. Hij keek rond en deed de volken beven. De eeuwenoude bergen werden verpletterd. De eeuwenoude heuvels stortten in. Hij bepaalt de geschiedenis.
7 Ik zag de tenten van Kusan (Kusan is waarschijnlijk Egypte.) en van Midian schudden in de wind. (In de 'storm' van Gods straf.)
8 Heer, was U kwaad op de rivieren of op de zee, dat U kwam aanrazen op uw paarden en uw overwinnende strijdwagens?
9 U hield de boog al gespannen. U hield Zich aan uw beloften die U aan de stammen had gedaan. U heeft de rivieren van de aarde in twee�n gespleten.
10 Toen de bergen U zagen, schudden zij. De afgrond bulderde en de golven rezen hoog op.
11 De zon en de maan stonden stil. Snel als het licht flitsten uw pijlen, bliksemde uw speer.
12 Woedend trok U door het land en strafte U de volken.
13 U trok erop uit om uw volk te redden. U kwam uw gezalfde redden. U vernietigde de koning van het land van de vijand. U verwoestte zijn hele land.
14 De aanvoerder die met zijn leger kwam aanstormen, werd door U met zijn eigen pijlen gedood. Ze kwamen aanstormen om ons te verjagen. Ze juichten omdat ze dachten dat ze de arme mensen die zich verborgen hadden, al in hun macht hadden.
15 Uw paarden draafden over de zee, over het diepe water dat was samengestroomd. (Lees Exodus 15:8.)
16 Toen ik dit hoorde, beefde ik van binnen. Mijn lippen trilden. Ik voelde me ziek. Bevend bleef ik staan. Ik zal rustig blijven in de tijd dat we in nood zullen zijn, als de vijand het volk met zijn legers aanvalt.
17 Zelfs als de vijgenbomen niet zullen bloeien, en er geen ��n druif in de wijngaarden te vinden zal zijn, en we geen enkele olijf van de olijfbomen zullen kunnen oogsten, en er niets meer op de akkers zal groeien, en alle schapen uit de stallen zullen worden geroofd, en alle koeien verdwenen zullen zijn, (De Babyloni�rs vernietigden de landen die ze veroverd hadden, volledig. Alle dieren werden gedood of meegenomen, de akkers werden afgebrand en de bomen omgehakt. Zo werd een veroverd land helemaal machteloos gemaakt. Dat is wat Habakuk in gedachten met zijn land ziet gebeuren.)
18 zelfs dan zal ik t�ch nog juichen over de Heer, blij jubelen over de God die voor mij zorgt.
19 Want de Heer is mijn kracht. Dankzij Hem zal ik rondspringen als een hert. Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan." Voor de leider van het koor. Begeleiden met snaarinstrumenten.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands