Clicky 

Genesis 6


De reuzen
1 Er kwamen steeds meer mensen op de aarde.
2 En de zonen van God (Waarschijnlijk worden hiermee engelen bedoeld die ontrouw aan God waren geworden. Lees hierover meer in Judas 1:6.) zagen dat de dochters van de mensen erg mooi waren. Ze trouwden met hen, met wie ze maar wilden.
3 Toen zei de Heer: "Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar." (Als je dit vers vergelijkt met 1 Petrus 3:20 lijkt dit te betekenen dat God besloot om nog 120 jaar af te wachten of de mensen zouden ophouden met de slechte dingen die ze deden. Daarna was de tijd om en zou zijn straf komen als ze niet veranderd waren.)
4 In die tijd en ook daarna leefden er reuzen op aarde. Dat waren de kinderen die geboren waren nadat de zonen van God getrouwd waren met de dochters van de mensen. Zij waren de grote, machtige helden uit de vroege tijd.

Noach moet een boot bouwen
5 De Heer zag dat de mensen op de aarde erg slecht waren. Alles wat ze bedachten en deden was slecht.
6 Daarom had de Heer er spijt van dat Hij de mensen had gemaakt. Hij had veel verdriet over wat ze deden.
7 Daarom besloot Hij: "Ik zal de mensen die Ik heb gemaakt allemaal doden. En niet alleen de mensen, maar ook alle dieren. Want Ik heb er spijt van dat Ik hen heb gemaakt."
8 Maar Noach was niet slecht. (Lees ook Ezechi�l 14:14 en 2 Petrus 2:5.) God zag dat en was blij met hem. Daarom wilde Hij hem redden.
9 Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was in die tijd de enige die leefde zoals God het wil. Hij deed geen slechte dingen, want hij leefde met God.
10 Noach kreeg drie zonen: Sem, Cham en Jafet.
11 God vond dat de aarde helemaal bedorven was. Overal was geweld.
12 Hij zag dat alle mensen slecht geworden waren.
13 Daarom zei God tegen Noach: "Ik heb besloten om alle mensen te doden. Want het is hun schuld dat er zoveel geweld op aarde is. Daarom ga Ik hen samen met de aarde vernietigen.
14 Maak van hout een dichte boot, met kamers er in. Besmeer hem van binnen en van buiten met teer om hem waterdicht te maken.
15 Hij moet 300 el (150 meter) lang, 50 el (25 meter) breed en 30 el (15 meter) hoog worden.
16 Maak een raam op 1 el (50 centimeter) van de bovenkant. Maak aan de zijkant van de boot een deur. Bouw een onderste, een tweede en een derde verdieping.
17 Want Ik zal een grote overstroming laten komen. Daarmee zal Ik alles wat leeft vernietigen. Alle mensen en dieren zullen sterven.
18 Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jou wil Ik redden. Jij moet in de boot gaan met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen.
19 Breng van alle dieren ��n mannetje en vrouwtje in de boot. Zij zullen samen met jullie worden gered.
20 Van alle soorten vogels en van alle soorten dieren zullen ��n mannetje en ��n vrouwtje naar je toe komen om te worden gered.
21 En neem eten mee voor jou, je gezin en de dieren."
22 Noach deed precies wat God hem had bevolen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands