Clicky 

Genesis 5


De lijst van de eerste mensen
1 Dit is de lijst met de namen van de mannen die uit Adam zijn ontstaan. Toen God de mens maakte, maakte Hij hem z�, dat hij heel erg op God leek.
2 Hij maakte een man en een vrouw. Hij zegende hen en noemde hen 'mens'.
3 Toen Adam 130 jaar was, kreeg hij een zoon, die heel erg op hem leek. Hij noemde hem Set.
4 Nadat Set was geboren, leefde Adam nog 800 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
5 Hij stierf toen hij 930 jaar was.
6 Toen Set 105 jaar was, kreeg hij een zoon: Enos.
7 Nadat Enos was geboren, leefde Set nog 807 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
8 Hij stierf toen hij 912 jaar was.
9 Toen Enos 90 jaar was, kreeg hij een zoon: Kenan.
10 Nadat Kenan was geboren, leefde Enos nog 815 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
11 Hij stierf toen hij 905 jaar was.
12 Toen Kenan 70 jaar was, kreeg hij een zoon: Mahalale�l.
13 Nadat Mahalale�l was geboren, leefde Kenan nog 840 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
14 Hij stierf toen hij 910 jaar was.
15 Toen Mahalale�l 65 jaar was, kreeg hij een zoon: Jered.
16 Nadat Jered was geboren, leefde Mahalale�l nog 830 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
17 Hij stierf toen hij 895 jaar was.
18 Toen Jered 162 jaar was, kreeg hij een zoon: Henoch.
19 Nadat Henoch was geboren, leefde Jered nog 800 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
20 Hij stierf toen hij 962 jaar was.
21 Toen Henoch (Lees ook Judas 1:14.) (= 'toegewijd') 65 jaar was, kreeg hij een zoon: Metusala.
22 Nadat Metusala (= 'als hij gestorven is, zal het gebeuren') (W�t zal er dan gebeuren? De grote overstroming! (Lees Genesis 6). Kennelijk had God al aan Henoch, die aan Hem toegewijd was, laten weten wat Hij zou gaan doen met de aarde. Metusala leefde heel erg lang. Z� lang had God nog geduld met de mensen voordat Hij de aarde verwoestte door het water.) was geboren, leefde Henoch nog 300 jaar lang met God. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
23 Hij werd 365 jaar.
24 Henoch leefde met God. En opeens was hij er niet meer, want God had hem meegenomen naar de hemel.
25 Toen Metusala 187 jaar was, kreeg hij een zoon: Lamech.
26 Nadat Lamech was geboren, leefde Metusala nog 782 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
27 Hij stierf toen hij 969 jaar was.
28 Toen Lamech 182 jaar was, kreeg hij een zoon.
29 Hij noemde hem Noach. Lamech zei: "Deze zoon zal een troost voor ons zijn. Want we moeten erg hard werken doordat God de grond heeft vervloekt."
30 Nadat Noach was geboren, leefde Lamech nog 595 jaar. Hij kreeg nog meer zonen en dochters.
31 Hij stierf toen hij 777 jaar was.
32 Toen Noach 500 jaar was, kreeg hij drie zonen: Sem, Cham en Jafet.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands